ОСОБЛИВІ УМОВИ ВИПЛАТИ ПЕНСІЇ ПРАЦЮЮЧИМ ПЕНСІОНЕРАМ.

Починаючи з 1 квітня 2015 року набрав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення”, тому тимчасово, з 1 квітня по 31 грудня 2015 року, усім працюючим пенсіонерам пенсії будуть виплачуватися у розмірі 85 відсотків від призначеного розміру, але не менше 150 відсотків від прожиткового мінімуму для тих осіб, які втратили працездатність. На сьогодні ця сума становить 1423,50 грн. (949х1,5=1423,50).розрахунок

Зазначимо, що працюючим пенсіонерам – державним службовцям (народним депутатам, державним службовцям та прирівняним до них особам, суддям, прокурорам) під час їх  роботи на займаних посадах згідно спеціальних законів України пенсії виплачуватися не будуть.

В той же час працюючим пенсіонерам, яким пенсія призначена за наступними законами:  «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата»,  «Про судоустрій і статус суддів», «Про наукову і науково – технічну діяльність», під час їх роботи на інших посадах (не за спеціальними законами) – пенсії виплачуватимуться на рівні 85 відсотків від визначеного розміру, але не менш як 150 відсотків від прожиткового мінімуму для усіх осіб втративших працездатність.

А працюючим пенсіонерам, у яких розмір пенсії буде меншим 150 відсотків від прожиткового мінімуму, котрі втратили працездатність (на сьогодні це 1423,50 грн.) – пенсія буде виплачуватися в повному розмірі.

Наведемо приклад розрахунку виплати пенсій:

* Пенсія, яка становить 1423,50 грн. на місяць виплачується у повному розмірі.

* Для пенсії, розмір якої становить 1620,50 грн. – 85% складає 1377,43 грн. При цьому, згідно законодавства, виплата пенсії не може бути меншою від встановленого розміру, тож нараховано до видачі пенсіонеру – 1423,50 грн.

* Для пенсії, розмір якої становить 2100,22 грн. – 85% складає 1785,19 грн., тож до видачі пенсіонеру – 1785,19 грн.

Звертаємо увагу на те, що в разі звільнення працюючого пенсіонера вищевказане обмеження припиняє діяти і пенсія такій особі починає виплачуватися в повному обсязі.

Станом на 1 квітня 2015 року на обліку в управлінні Пенсійного фонду в м.Лебедині та Лебединському районі перебуває 15155 пенсіонерів, з числа яких 1716 працюючі пенсіонери. Зважаючи на правові норми, зміни торкнулись саме цієї категорії пенсіонерів. Тож, для 414 працюючих пенсіонерів пенсія нараховуватиметься згідно встановленого особливого порядку виплати пенсії у період їх роботи, саме в розмірі 85%. Також, по пенсіях,  призначених відповідно до спеціальних законів, припинено виплату пенсій по 24 особових рахунках.

При цьому, обмеження з виплати пенсій не застосовуватимуться на період до осіб, які займають посади державних службовців у Міністерстві оборони, Збройних силах України, інших військових формуваннях та правоохоронних органах і безпосередньо виконують функції із забезпечення обороноздатності держави, і пенсії яким призначені відповідно до закону “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”. На особи, які брали участь в антитерористичній операції і мають статус учасника бойових дій, або стали інвалідами, не поширюються норми про скасування виплати пенсії у разі, коли такі особи після повернення з АТО будуть працювати на вищевказаних посадах.

Незалежно від факту роботи та посади, на якій працюють пенсіонери, призначена пенсія виплачується  в повному обсязі інвалідам  І та ІІ груп, інвалідам війни ІІІ групи  та учасникам бойових дій,   особам на яких поширюється  чинність пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.