Умови призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

З метою матеріальної підтримки громадян, які зайняті доглядом за особами, нездатними за станом здоров’я до самообслуговування, чинним законодавством передбачено призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N558, фізичним особам, які надають соціальні послуги, призначається компенсація.

Соціальні послуги — це комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи окремих громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя.

Постановою Кабінету Міністрів України №558 від 29.04.2004 затверджено Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.

Згідно вищезазначеного нормативного акту право на призначення щомісячної виплати мають непрацюючі громадяни, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

Для призначення даного виду компенсацій фізичній особі, яка надає соціальні послуги необхідно звернутись до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення з відповідними документами, а саме:

 • заявою встановленого зразка про згоду надавати соціальні послуги;
 • паспорт, або інший документ що посвідчує особу;
 • висновком лікарсько-консультативної комісії медичної установи про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;
 • копією трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки – письмовим повідомленням із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки, та про останнє місце роботи чи отримання доходів;

Крім того, подається заява на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Особа, яка потребує надання соціальних послуг, або її законний представник (у випадку визнання цієї особи недієздатною) подає:

 •  заяву про необхідність надання соціальних послуг;
 • паспорт, що посвідчує особу;
 • копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією про групу інвалідності (надається інвалідом);
 • висновок лікарсько-консультаційної комісії медичної установи про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком інвалідів I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які, згідно з довідкою до акту догляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду).

Компенсація призначається в наступних розмірах:

 • 15 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи;
 • 10 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, особам з інвалідністю II групи та дітям з інвалідністю;
 • 7 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю ІІІ групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

Разом з тим, слід відзначити, що є низка підстав, передбачених чинним законодавством, при наявності яких, компенсація за надання соціальних послуг не призначається, а саме у разі, коли фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, призначено:

 • державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» або надбавку на догляд до державної соціальної допомоги згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»
 • надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення» і «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб;
 • відшкодування витрат на надання послуг по догляду відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;
 • фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу»;
 • фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі;
 • самозайнятим особам;
 • фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;
 • фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома);

Компенсація призначається на наступні періоди:

 • на час встановлення групи інвалідності – особам з інвалідністю І групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду;
 • на час, протягом якого особа, що подала заяву про необхідність отримання соціальних, потребуватиме постійного стороннього догляду.

Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги проводиться щомісячно до 1 числа місяця, що настає за тим, в якому фізична особа надавала соціальні послуги, і триває до дня припинення їх надання.

Якщо особа, якій надавались соціальні послуги, за висновком органу медико-соціальної експертизи вже не потребує постійного стороннього догляду, виплата компенсації припиняється з дня, що настає за тим, з якого ця особа згідно з висновком втратила необхідність такого догляду.

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, у разі досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», або настання інвалідності зобов’язана в десятиденний строк повідомити структурному підрозділу з питань соціального захисту населення, який призначив компенсацію. Компенсація виплачується такій фізичній особі у новому розмірі з дня виповнення пенсійного віку та встановлення інвалідності, якщо вона в цей період надавала соціальні послуги.

Продовження виплати компенсації у зв’язку із закінченням строку надання соціальних послуг фізичною особою або необхідністю отримання соціальних послуг особою, яка їх потребує, здійснюється на підставі поданої заяви разом із новим висновком лікарсько-консультаційної комісії і оформляється рішенням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення в установленому порядку.

Фізичні особи, які одержують компенсацію, зобов’язані повідомити структурний підрозділ з питань соціального захисту населення, що призначають ці виплати, про обставини, які можуть вплинути на умови їх призначення та виплати.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном  2-14-92 або безпосередньо в управлінні праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради за адресою: м. Лебедин, вул. Леоніда Батютенка, 55.

Розміри компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги у 2019 році

для працездатних осіб 01.01.2019 01.07.2019 01.12.2019
фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи 288,15 301,05 315,30
фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, особам з інвалідністю II групи та дітям-інвалідам 192,10 200,70 210,20
фізичним особам,  які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи та хворим 134,47 140,49 147,14
для осіб, які втратили працездатність 01.01.2019 01.07.2019 01.12.2019
фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи 224,55 234,60 245,70
фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, особам з інвалідністю II групи та дітям-інвалідам 149,70 156,40 163,80
фізичним особам,  які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи та хворим 104,79 109,48 114,66