Підсумки виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року

31 жовтня відбулося чергове пленарне засідання 56-ї сесії міської ради сьомого скликання. Під час роботи сесії були підведені підсумки виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року.

Начальник фінансового управління Людмила Чичина зазначила, що за січень – вересень 2019 року до міського бюджету надійшло 173 347,8 тис. гривень. Надходження власних доходів забезпечено в сумі 54 759,3 тис. гривень. Основним бюджетоутворюючим джерелом власних доходів загального фонду міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 32 173,2 тис. гривень, що на 4 755,2 тис. гривень більше відповідного періоду минулого року. Збільшення пояснюється ростом мінімальної заробітної плати та появою нових платників – Сумського ОВК – 328,1 тис.гривень, Лебединської РДА – 444,3тис.гривень.

За 9 місяців 2019 року надходження з державного бюджету акцизного податку з виробленого і ввезеного пального в Україну отримано у сумі 4 665,2 тис.гривень. Сума надходжень акцизного податку від роздрібної торгівлі – 1485,3 тис. гривень. Єдиного податку зараховано 7 310,1 тис. гривень, податку на майно – 6283,6 тис. гривень. З початку року до міського бюджету надійшло 1106,9 тис. гривень плати за надання адміністративних послуг. Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності міста становлять 145,6 тис. гривень. Податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло 39,1 тис. гривень. Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів отримано 266,5 тис. гривень. Плати за розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в установах банків надійшло 69,3тис.гривень. Надходження державного мита становлять 101,8 тис. гривень.

У звітному періоді до спеціального фонду бюджету міста надійшло 8267,5тис.гривень.

На виконання делегованих повноважень держави до міського бюджету надійшло освітньої субвенції – 23 016,5 тис. гривень, медичної субвенції – 14 248,9 тис. гривень; субвенції на компенсацію пільг та субсидій населенню на ЖКП – 24 224,8 тис. гривень, субвенції на компенсацію пільг та субсидій по твердому паливу та скрапленому газу – 589,4 тис. гривень, субвенції на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, та іншим соціально незахищеним верствам населення – 32 268,6тис. гривень; субвенції з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях – 1229,5 тис. гривень; субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 133,1тис. гривень.

Надійша субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції в сумі 332,1тис.гривень для забезпечення населення препаратам інсуліну.

Отримана субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 509,7тис.гривень

Іншої субвенції з місцевих бюджетів – 490,5 тис. гривень, в тому числі: субвенція з районного бюджету Лебединського району – 50,0 (на надання послуг інклюзивно – ресурсним центром); субвенція з обласного бюджету – 440,5 тис. гривень.

Крім цього надійшла субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 5 000,0тис.гривень.

За 9 місяців 2019 року видатки бюджету здійснені в обсязі 166 899,8 тис. гривень. Видатки соціального спрямування (з врахуванням субвенції з державного бюджету) склали 119 902,7 тис. гривень. Із них направлено: на освіту – 51 112,7 тис. гривень; на охорону здоров’я – 591,1 тис. гривень; соціальний захист та соціальне забезпечення – 61543,7 тис. гривень; культуру – 2 564,6 тис. гривень; фізичну культуру і спорт – 706,5 тис. гривень.

По галузі «Освіта» за звітний період використано 54 024,6 тис. гривень. Видатки на харчування у дошкільних навчальних закладах склали 856,8 тис. гривень загального фонду та 570,3 тис. гривень коштів спеціального фонду. По загальноосвітнім школам за рахунок коштів міського бюджету на харчування малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей з особливими потребами направлено 162,9 тис. гривень. За рахунок коштів міського бюджету на харчування учнів 1-4 класів, дітям переселенцям, дітям батьки, яких загинули в АТО направлено 379,8 тис. гривень.

По школі естетичного виховання проведені видатки в сумі 1982,7 тис.гривень, із яких за рахунок коштів батьківської плати – 130,9 тис.гривень.

За рахунок коштів міського бюджету придбано: спортивне обладнання для загальноосвітніх шкіл на суму 49,9 тис.гривень, спортивно-ігровий майданчик по ЗОШ №3 на суму 68,1 тис.гривень (громадський бюджет), музичні інструменти для школи естетичного виховання на суму 49,6 тис.гривень, ноутбук для роботи з дітьми в інклюзивно- ресурсному центрі на суму 13,0 тис.гривень та за рахунок коштів субвенції на навчання дітей з особливими освітніми потребами придбано ноутбук на суму 13,0 тис.гривень.

На виконання програми «Нова українська школа» придбано комп’ютерне обладнання на суму 478,4 тис.гривень, із яких за рахунок субвенції з державного бюджету 119,7 тис.гривень та 358,7 тис.гривень міського бюджету.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ придбано навчальну літературу на суму 206,2 тис. гривень та мультимедійний проектор на суму 7,2 тис. гривень, ноутбук на суму 9,6 тис.гривень.

За рахунок коштів медичної субвенції відшкодовано витрати за лікарські препарати для забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет на суму 332,1 тис. гривень та за рахунок коштів міського бюджету – 259,0 тис.гривень.

По галузі соціального захисту та соціального забезпечення використано 61 874,5 тис. гривень.

За рахунок міського бюджету надано: пільг по зору на суму 38,5 тис. гривень; пільгове користування Інтернетом для інвалідів І та ІІ групи інвалідності – 6,2 тис. гривень; відшкодування на проїзд для проведення гемодіалізу – 46,7 тис. гривень; надана матеріальна допомога дітям батьки яких загинули в АТО – 13,5 тис. гривень; надана разова матеріальна допомога пораненим військовослужбовцям-учасникам АТО – 6,0 тис. гривень; надана разова матеріальна допомога сім’ям загиблим військовослужбовцям – учасникам АТО – 2,5 тис. гривень; одноразову матеріальну допомогу особам з метою проїзду до місця проходження військової служби за контрактом – 4,0 тис. гривень; надано матеріальну допомогу в зв’язку з скрутним матеріальним становищем, на лікування – 9,0 тис. гривень; придбання твердого палива для сімей учасників АТО – 55,8тис. гривень, в т.ч. за рахунок коштів обласного бюджету 51,2 тис.гривень; стипендія 100 річним особам – 1,1 тис. гривень; грошова допомога для забезпечення соціальних продуктів лікувального харчування дітям з інвалідністю хворим на фенілкетанурію – 138,0 тис. гривень; грошова допомога на лікування дітей хворих на муковісцидоз –3,0 тис. гривень; грошова допомога особам, яким було проведено трансплантацію нирки – 50,0 тис. гривень; оздоровлення та відпочинок дітей використано 524,3 тис.гривень,; на придбання 46 путівок на суму 185,6 тис.гривень, в т.ч. за кошти обласного бюджету 127,7 тис. гривень.

На організацію та проведення громадських робіт використано – 54,1 тис.гривень.

За рахунок коштів обласного бюджету проведені видатки на суму 419,0 тис. гривень, в т.ч. на медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 51,7 тис. гривень, на пільгове перевезення автомобільним транспортом учасників АТО та інших пільгових категорій на суму 38,7 тис. гривень, компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів – 14,3 тис. гривень, на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 5,0 тис.гривень та на надання матеріальної допомоги на лікування громадянам міста (депутатські повноваження) – 65,0 тис.гривень.

Витрати по галузі культура та мистецтво проведені в сумі 2 706,0 тис. гривень. На проведення загальноміських заходів використано 108,3 тис. гривень. За рахунок коштів міського бюджету профінансовано проведення капітального ремонту підлоги МЦКД – 24,0 тис.гривень, проведено реконструкцію системи газопостачання міського художнього музею на суму 22,3 тис.гривень. За рахунок коштів обласного бюджету (депутатські) придбано музичну апаратуру на суму 38,6 тис. гривень та використано на проведення заходів з енергозбереження по художньому музею – 20,0 тис.гривень.

На галузь фізичної культури та спорту використано 706,5 тис. гривень, в т.ч. на утримання дитячо-юнацької спортивної школи 578,2 тис. гривень, на заходи з фізичної культури та спорту – 26,6 тис. гривень, на фінансову підтримку міської команди з панкратіону – 24,0 тис. гривень, міської федерації футболу – 70 тис.гривень. За рахунок коштів обласного бюджету придбано спортивну форму для футбольної команди «Лебединець» – 7,8 тис.гривень.

По галузі житлово-комунального господарства використано 5 600,1 тис. гривень, із них проведено фінансування робіт по благоустрою на суму 4 771,5 тис. гривень.

На оплату робіт із забезпечення проведення загальноміських свят використано 60,8 тис.гривень.

За рахунок коштів міського бюджету проведено оплату робіт: по будівництву зовнішньої каналізації житлових будинків № 108, 110 на вул. Сумська та житлових будинків № 6, 10, 10А на вул. Дрьоміна в сумі 665,5 тис. гривень, глибоководної свердловини (оцінка впливу на навколишне природне середовище) – 84,8 тис.гривень, реконструкцію приміщень міського стадіону “Авангард” – 35,8 тис.гривень.

По програмі утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури проведено оплату по поточному ремонту доріг на суму 5 975,1 тис.гривень, в т.ч. по вул.Першогвардійська – 3 180,9 тис. гривень, вул.Пушкіна – 631,7 тис. гривень, вул.Русіянова та Кочержівка – 199,0 тис. гривень, вул.Будильська – 395,5 тис. гривень, вул.Героїв Майдану – 99,0 тис. гривень, пл.Волі – 99,8 тис. гривень, пл. Соборна – 199,0 тис.гривень, вул. Тараса Шевченка – 357,5 тис. гривень, вул. 19 Серпня – 98,5 тис. гривень, вул. Сумська – 33,7 тис.гривень, вул Чернишевського – 66,7 тис.гривень, вул. Героїв Чорнобиля – 196,5 тис.гривень, вул. Гастелло – 196,5 тис.гривень, вул. Кобижча – 196,5 тис. гривень. На спів фінансування послуг з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Суми-Лебедин профінансовано  2297,4 тис. гривень. За рахунок коштів субвенції з державного бюджету проведено поточний ремонт доріг на вул. Вокзальна в сумі 2 834,8 тис. гривень та вул. Тараса Шевченка – 864,0 тис.гривень.

Для забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру придбано мотопомпу на суму 12,0 тис.гривень.

За рахунок коштів міського бюджету  було придбано сервер та серверне обладнання для впровадження системи відеоспостереження на території міста в сумі 335,8 тис. гривень.

На виконання заходів програми соціально – економічного розвитку міста було надано субвенцію з міського бюджету державному бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази підрозділу 18 ДПРЧ для придбання бензинового електрогенератора та намету в сумі 20,0 тис.гривень та на ремонт приміщення Регіонального сервісного центру МВС в Сумській області в сумі 12,0 тис.гривень.

За рахунок коштів фонду екології придбано контейнери для збору твердих побутових відходів на суму 42,3 тис.гривень.

За рахунок коштів державного бюджету передано до бюджету Лебединської районної ради медичну субвенцію в сумі 14 248,9 тис. гривень та дотацію в сумі – 428,7 тис.гривень.

Передано субвенцію з міського бюджету обласному на виконання обласної програми з перевезення пільгової категорії громадян та учасників АТО в сумі 92,8 тис.гривень та оплату робіт по поточному ремонту санітарних вузлів гуртожитку Державного професійно – технічного навчального закладу Лебединського вищого професійного училища лісового господарства в сумі – 100,0 тис.гривень.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ проведені видатки на суму 2 653,1 тис. гривень.

Також депутатський корпус розглянув ще перелік важливих питань.