До відома громадян України з числа інвалідів внаслідок каліцтва або захворювання (категорія 1) та осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи

Відповідно до частини першої статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії в зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, за бажанням громадянина, призначаються виходячи із заробітної плати, одержаної за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках.

Відповідно до статті 15 зазначеного Закону довідки про період роботи (служби) по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також на територіях радіоактивного забруднення, про заробітну плату в цей період надаються підприємствами, установами та організаціями за основним місцем роботи працівників або їхніми правонаступниками.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 886 затверджене Типове положення про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках (далі -обласна комісія).

Зокрема, відповідно до пункту 8 Типового положення комісією розглядаються письмові заяви громадян України з числа інвалідів внаслідок каліцтва або захворювання (категорія 1) і осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі – заявник), про видачу довідки про заробітну плату, одержану за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у разі, коли підприємство, установу або організацію ліквідовано без правонаступника.

У разі відсутності у пенсійній справі довідки про заробітну плату за період роботи в зоні відчуження під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, якщо підприємство, установа або організація були ліквідовані без правонаступника, просимо, задля реалізації права на визначення розміру пенсії у більш високому розмірі звернутися до Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради, що знаходиться по вулиці Леоніда Батютенка, 55 з таким пакетом документів:

– копія перереєстрованого посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1), та вкладки до посвідчення (з пред’явленням оригіналів);

– архівної довідки про відсутність документів щодо оплати праці за ліквідованим підприємством, установою, організацією;

– особового рахунка, розрахунково-платіжної відомості, табуляграми з планом рахунків (розшифрованими кодами) або довідки підприємства про фактично виплачену у 1986-1990 роках заробітну плату в зоні відчуження, у тому числі за її складовими, із зазначенням суми та дати виплати (за наявності);

– довідки про періоди несення служби (виконання робіт), виданої військовою частиною (підприємством) або Галузевим державним архівом Міноборони, довідки Галузевого державного архіву CБУ, довідки інших архівних установ та архівів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, Міністерства оборони Російської Федерації, витягу із журналу обліку виїздів у зону відчуження, в яких зазначаються дні виїзду на об’єкти (в населені пункти) зони відчуження;

– документа, що підтверджує факт виконання робіт у зонах небезпеки зони відчуження, на об’єктах, місцевостях (населених пунктах) у 1986-1990 роках, визначених рішеннями Урядової комісії з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (за наявності);

– колективного договору або положення про оплату праці, що були чинними на підприємстві, в установі чи організації у відповідний період, інших документів про умови та режим роботи підприємства та заявника (із зазначенням змін, підсумованого обліку робочого часу та облікового періоду – місяць, квартал тощо), наказів по підприємству, інших документів заявника; табеля обліку робочого часу заявника в зоні відчуження або шляхового листа (за наявності), що засвідчені печаткою (у разі наявності) підприємства, у складі якого виконувалися роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в якому зазначено час, фактично відпрацьований у зоні відчуження заявником;

– копія трудової книги;

– історична довідка з архіву про підприємство, з якого було направлено громадянина до участі у роботах, пов’язаних з усуненням аварії на Чорнобильській АЕС та її наслідків з метою визначення правонаступництва ліквідованого підприємства.

При виникненні питань просимо звертатися   за телефонами: 2-14-92; 0957961444 – Євген Олександрович.