Регулювання соціально-трудових відносин

Основною метою укладання колективного договору – є дотримання прав та інтересів працівників, проте колективний договір укладається також і в інтересах власників або уповноважених ними органів.

Відповідно до Кодексу законів «Про працю», Закону України «Про колективні договори та угоди» у колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних та інших відносин.

Основними питанями, у колдоговорі є:

 • зміни в організації виробництва та праці;
 • забезпечення продуктивної зайнятості;
 • нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.);
 • встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
 • участь трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом);
 • режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку;
 • умови і охорона праці;
 • забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;
 • гарантії діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працюючих;
 • умови регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;
 • забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків.

Також, колективний договір може визначати й інші питання, що не суперечать чинному законодавству (наприклад, гарантії чи соціально-побутові пільги).

Зрозуміло, що це не вичерпний перелік питань, що регулюються колективним договором і кожен роботодавець (підприємство) в праві самостійно вирішувати, що саме повинно бути включено у колдоговір та які питання роз’яснені. Питання, які стосуються оплати праці – це основа колективного договору.

За статтею 9 Закону України “Про колективні договори і угоди” N 3356-XII – положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства. Тобто, дотримання умов колдоговору – є обов’язковим як для працівників, так і для роботодавця. При необхідності, до колективного договору, окремо, можуть бути оформлені додатки, а саме:

 • Правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • Положення про преміювання;
 • Положення про виплату винагород (за видами винагород);
 • Положення про доплати і надбавки;
 • Положення про відрядження;
 • Положення про відпустки та ін.

Станом на 01 липня 2019 року управлінням праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради  проведено повідомну реєстрацію по  63 колективних договорів, з них зареєстрованих за січень- червень  поточного року – 8, змін та доповнень до них – 1. Кількість працівників, охоплених  колективними договорами – 4366 особи або 100,0% до облікової кількості штатних працівників. За 1 півріччя 2019 року працівниками управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради  направлено 14 листів на підприємства з пропозиціями  щодо колективно-договірного регулювання, надано 9 методичних консультацій з питань укладання колективних договорів на підприємствах.

Управлінням праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради продовжується робота щодо роз’яснень необхідності укладання колективних договорів між трудовими колективами та адміністрацією організацій, установ та  підприємств усіх форм власності з метою регулювання виробничих,  трудових і соціально-економічних відносин  і узгодження інтересів працівників, власників або уповноважених ними органів.       Відповідно до Кодексу законів про працю України, Господарського кодексу України, Закону України «Про колективні договори і угоди», пропонуємо керівникам підприємств, установ, організацій міста усіх форм власності переглянути діючі колективні договори, з врахуванням змін трудового законодавства, або укласти нові, термін яких минув, а також укласти колективні договори на тих підприємствах, в яких він відсутній.

Реєстрація колективних договорів, надання методичної і консультативної допомоги здійснюється відділом праці, сімейної та гендерної політики управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради за адресою: вул. Леоніда Батютенка, 55, каб. 14.