Земельні питання

1. Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або зміни цільового призначення земельної ділянки (крім випадків, коли земельна ділянка належить до приватної власності)

 

Вичерпний перелік документів 1. Заява на ім’я міського про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
2. Копія документа,що посвідчує особу.
3. Копія ідентифікаційного коду.
4. Висновок відділу містобудування та архітектури.
5. Викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначене бажане місце розташування та розмір земельної ділянки.
Icon

Зразок заяви 81.00 KB 49 downloads

...

 

2. Надання громадянам України земельних ділянок безоплатно у власність (в т. ч. приватизація земельних ділянок, що знаходяться у користуванні громадян)

 

Вичерпний перелік документів Заявник, зацікавлений в одержанні земельної ділянки безоплатно у власність на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), подає:1. Заяву на ім’я міського голови зі згодою заявника на обробку персональних даних за формою наведеною у додатку до цієї інформаційної картки.
2. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
3. Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку.Заявник, зацікавлений в одержанні земельної ділянки безоплатно у власність на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, подає:1. Заяву на ім’я міського голови зі згодою заявника на обробку персональних даних за формою наведеною у додатку до цієї інформаційної картки.
2. Погоджений в установленому законом порядку проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації (у разі необхідності здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом).
3. Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
Icon

Зразок заяви 81.00 KB 21 downloads

...

 

3. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або зміни цільового призначення земельної ділянки

 

Вичерпний перелік документів 1. Заява.
2. Паспорт (стор. 1,2,11) – копія.
3. Податк. номер – копія.
4. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
Icon

Зразок заяви 352.00 KB 15 downloads

...

 

4. Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки усіх категорій та форм власності (суб’єкта господарювання)

 

Вичерпний перелік документів 1. Засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності або користування ділянкою.
2. Рішення органів державної влади, або місцевого самоврядування.
3. Проект землеустрою щодо відведення чи зміни цільового призначення земельної ділянки

 

5. Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності

 

Вичерпний перелік документів 1. Заява.
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки або встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, погоджений з відповідними органами виконавчої влади.
3. Проект землеустрою щодо відведення чи зміни цільового призначення земельної ділянки.

 

6. Рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності

 

Вичерпний перелік документів 1. Заява (клопотання) до сільської, селищної, міської ради. де зазначаються місце розташування земельної ділянки, її
цільове призначення, розміри та площа.
2. Документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності), та документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці.
3. Копія установчих документів для юридичної особи, а для громадянина – копія документа, що посвідчує особу.
4. Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності у разі продажу земельної ділянки суб’єкту підприємницької діяльності.
5. Копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

 

7. Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

Вичерпний перелік документів 1. Заява на ім’я міського голови.
2. Землевпорядна документація (технічна документація із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою та надання в користування в (оренду) земельної ділянки, межи якої встановлені в натурі на місцевості) без зміни її цільового призначення.
3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання.
4. Копія ліцензії на відповідний від діяльності, якщо це передбачено законом.
5. Копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, які належать на праві власності суб’єкту господарювання.
6. Копія торгівельного патенту, якщо це передбачено законом.
7. Копія паспорту (1,2,11 стор.) та ідентіфікаційного коду (для фізичної особи – підприємця).
Icon

Зразок заяви 81.50 KB 5 downloads

...

 

8. Надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

Вичерпний перелік документів 1.Заява.
2.Паспорт (стор. 1,2,11) – копія.
3.Податк. номер – копія.
4.Технічна документація із землеустрою.
Icon

Зразок заяви 80.50 KB 11 downloads

...

 

9. Надання дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки

 

Вичерпний перелік документів Для фізичної особи:1. Заява.
2. Копія документа, що посвідчує особу.
3. Копія ідентифікаційного коду.
4. Копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку.
5. Обґрунтування необхідності зміни цільового призначення земельної ділянки із зазначенням її розміру.Для юридичної особи:1. Заява (клопотання).
2. Копія установчого документа.
3. Копія документа, що посвідчує право постійного користування земельною ділянкою.
4. Обгрунтування необхідності зміни цільового призначення земельної ділянки із зазначенням її розміру.

 

10. Укладання договору оренди землі

 

Вичерпний перелік документів 1. Письмова заява за встановленою формою.
2. Копія документу, що посвідчує особу заявника.
3. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.
4. Копія рішення міської ради про передачу земельної ділянки в оренду.
5. Копія раніше укладеного договору оренди землі (за наявності).
6. Копія правовстановлюючого документу на об’єкт нерухомості, який розташований на земельній ділянці, що передається в оренду.
7. Копія технічного паспорту на об’єкт нерухомості, який розташований на земельній ділянці, що передається в оренду.
8. Акт встановлення меж земельної ділянки в натурі.
9. Додаток до акту встановлення меж земельної ділянки в натурі (схема).
10. Витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.
11. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
12. Копія довіреності (у разі коли заява подається уповноваженим представником).

 

11. Продаж земельних ділянок

 

Вичерпний перелік документів 1. Заява (клопотання) із зазначенням місця розташування земельної ділянки, її цільового призначення, розміру та площі, а також згода на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.
2. Документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності), та документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд).
3. Копія установчих документів для юридичної особи, а для громадянина – копія документа, що посвідчує особу.