Сім’я. Діти

1. Видача звіту про стан виховання, утримання та розвитку дітей в прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу

Вичерпний перелік документів – інформація соціального  працівника,   який   здійснює  соціальне супроводження сім’ї;
– інформація  вихователя дошкільного навчального  закладу або  класного керівника загальноосвітнього навчального закладу,  в якому навчається дитина;
– інформація дільничного лікаря-педіатра;
– інформація дільничного інспектора місцевого відділу міліції.


Icon

Зразок заяви (СД_01) 29.50 KB 132 downloads

...

 

2. Укладання договору про влаштування дітей до прийомної сім’ї на виховання та спільне проживання

Вичерпний перелік документів Рішення виконавчого комітету про створення прийомної сім`ї, дитячого будинку сімейного типу та передачу дітей на спільне виховання та проживання.

 

3. Надання висновку про доцільність (недоцільність) позбавлення батьківських прав або відібрання дітей у батьків без позбавлення їх батьківських прав

Вичерпний перелік документів – заява на ім’я міського голови;
– копії документів, які необхідні для доцільності позбавлення батьківських прав або відібрання дітей у батьків без позбавлення їх батьківських прав;
– довідка з місця реєстрації (проживання);
– копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності);
– копія свідоцтва про народження дитини;
– довідка з місця навчання;
– довідка про сплату аліментів (у разі наявності) та інших документів затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”.


Icon

Зразок заяви (СД_03) 32.50 KB 96 downloads

...

 

4. Видача висновку про можливість бути усиновлювачем

Вичерпний перелік документів – заява (від  подружжя  приймається  спільна  заява,  підписана обома подружжями);
– довідка про  доходи  за  останні  шість  місяців  або   копія декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
– документ, що  підтверджує  право  власності  або користування житловим приміщенням;
– копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
– копія паспорта кожного заявника;
– висновок про  стан  здоров’я  кожного заявника;
– довідка про наявність чи відсутність судимості кожного заявника;
– засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачене чинним законодавством


Icon

Зразок заяви (СД_04) 32.00 KB 64 downloads

...

 

5. Видача висновку про доцільність (недоцільність) повернення дитини в сім’ю або до закладу (коли встановлено, що дитина самовільно залишила заклад для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування)

Вичерпний перелік документів – заява (від  подружжя  приймається  спільна  заява,  підписана обома подружжями);
– довідка про  доходи  за  останні  шість  місяців  або   копія декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
– документ, що  підтверджує  право  власності  або користування житловим приміщенням;
– копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
– копія паспорта.


Icon

Зразок заяви (СД_05) 32.50 KB 117 downloads

...

 

6. Втрата статусу дитини-сироти та дитини позбавленої батьківського піклування

Вичерпний перелік документів – рішення про скасування рішення суду про позбавлення батьківських прав;
– рішення суду про  поновлення матері, батька дитини у батьківських правах;
– рішення суду про  скасування рішення суду про відібрання  дитини  у  батьків без позбавлення батьківських прав;
– рішення суду про повернення батькам дитини, яка в судовому порядку була відібрана у них;
– рішення суду про скасування рішення суду про визнання матері, батька дитини недієздатними;
– рішення   суду   про   визнання   матері,   батька  дитини дієздатними;
– рішення суду про скасування рішення  суду  про  оголошення  матері,  батька дитини померлими;
– рішення суду про скасування  рішення  суду  про  оголошення матері,  батька дитини безвісно відсутніми;
– рішення суду про  усиновлення дитини;
– рішення суду про  визнання батьківства
– рішення суду про  встановлення   факту   батьківства;
– рішення суду про  визнання батьком дитини чоловіка,  який не перебував і не перебуває  у  шлюбі  з  матір’ю,  яка оголошена померлою,  визнана недієздатною,  безвісно відсутньою,  позбавлена батьківських прав, відповідно до статті 127 Сімейного кодексу України, що підтверджується  свідоцтвом  про  народження  дитини,  виданим  на підставі заяви батька та свідоцтва про смерть матері;
– документи, що підтверджують особу дитини, відомості про батьків та висновок органу  опіки  та  піклування  про  можливість передачі  батькам (або одному з них) дитини;
– довідки про повернення матері, батька з місць позбавлення волі або звільнення з-під варти,  поданої заяви матері,  батька, про повернення їм  дитини та висновку про можливість передачі дитини для подальшого виховання матері, батькові


Icon

Зразок заяви (СД_06) 36.00 KB 55 downloads

...

 

7. Звільнення опікуна (піклувальника) від здійснення повноважень

Вичерпний перелік документів – заява про звільнення від здійснення  повноважень опікуна \піклувальника;
– висновок органу опіки та піклування про доцільність звільнення опікуна від повноважень;
– копія паспорта;
– копія свідоцтва про народження дитини;
– довідка з місця проживання, про склад сім’ї та реєстрацію або витяг з домової книги;
– копія рішення  про  встановлення  опіки  над   дитиною


Icon

Зразок заяви (СД_07) 29.00 KB 56 downloads

...

 

8. Видача висновку про доцільність (недоцільність) встановлення опіки (піклування) та відповідність її (його) інтересам дитини

Вичерпний перелік документів – заява (від  подружжя  приймається  спільна  заява,  підписана обома подружжями);
– довідка про  доходи  за  останні  шість  місяців  або   копія декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
– документ, що  підтверджує  право  власності  або користування житловим приміщенням;
– копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
– довідка про   проходження   курсу   навчання   з    виховання дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування,  і рекомендація центру соціальних служб для сім’ї,  дітей  та  молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних;
– копія паспорта;
– висновок про  стан  здоров’я  заявника;
– довідка від нарколога та психіатра для осіб,  які  проживають разом із заявниками;
– довідка про наявність чи відсутність судимості;
– письмова згода  всіх повнолітніх членів сім’ї,  що проживають разом  з  особою,  яка  бажає  взяти  дитину-сироту  або   дитину, позбавлену   батьківського   піклування,  під  опіку,  піклування, засвідчену  нотаріально  або  написану власноручно в присутності посадової  особи,  яка  здійснює  прийом документів,  про  що  робиться  позначка  на  заяві із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, підпису посадової особи та дати.


Icon

Зразок заяви (СД_08) 37.50 KB 70 downloads

...

 

9. Видача висновку про можливість виконання обовязків опікуна над житлом, майном дитини-сироти та дитини позбавленої батьківського піклування

Вичерпний перелік документів – заява;
– копія рішення (розпорядження)про влаштування дитини;
– опис майна, над яким встановлюється опіка;
– документи, що підтверджують право власності дитини на майно;
– акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна над майном.


Icon

Зразок заяви (СД_09) 34.50 KB 64 downloads

...

 

10. Призначення опікуна (піклувальника) над дитиною-сиротою та дитиною, яка залишилася без батьківського піклування

Вичерпний перелік документів – заява (від  подружжя  приймається  спільна  заява,  підписана обома подружжями);
– довідка про  доходи  за  останні  шість  місяців  або   копія декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
– документ, що  підтверджує  право  власності  або користування житловим приміщенням;
– копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
– ковідка про   проходження   курсу   навчання   з    виховання дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування,  і рекомендація центру соціальних служб для сім’ї,  дітей  та  молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних;
– копія паспорта;
– висновок про  стан  здоров’я  заявника;
– довідка від нарколога та психіатра для осіб,  які  проживають разом із заявниками;
– довідка про наявність чи відсутність судимості;
– письмова згода  всіх повнолітніх членів сім’ї,  що проживають разом  з  особою,  яка  бажає  взяти  дитину-сироту  або   дитину, позбавлену   батьківського   піклування,  під  опіку,  піклування, засвідчену  нотаріально  або  написану власноручно в присутності посадової  особи,  яка  здійснює  прийом документів,  про  що  робиться  позначка  на  заяві із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, підпису посадової особи та дати.


Icon

Зразок заяви (СД_10) 36.50 KB 67 downloads

...

 

11. Надання повної цивільної дієздатності

Вичерпний перелік документів – особиста заява;
– копія паспорта;
– письмова згода кожного з батьків (усиновлювачів) або піклувальника;
– копія трудової книжки;
– довідка з місця роботи;
– копія свідоцтва про народження дитини заявника


Icon

Зразок заяви (СД_11) 31.50 KB 54 downloads

...

 

12. Надання статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування

Вичерпний перелік документів – батьки  померли або загинули батьки, що підтверджується свідоцтвом про смерть кожного з них;
– батьки яких позбавлені батьківських прав, що підтверджується рішенням суду;
– які відібрані у батьків без позбавлення батьківських прав, що підтверджується рішенням суду;
– батьки яких визнані безвісно відсутніми, що підтверджується рішенням суду;
– батьки яких оголошені судом померлими, що підтверджується свідоцтвом про смерть, виданим органами реєстрації актів цивільного стану;
– батьки яких визнані недієздатними, що підтверджується рішенням суду;
– батьки яких відбувають покарання в місцях позбавлення волі, що підтверджується вироком суду;
– батьки яких перебувають під вартою на час слідства, що підтверджується постановою суду;
– батьки яких знаходяться у розшуку органами внутрішніх справ, пов’язаному з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, що підтверджується ухвалою суду або довідкою органів внутрішніх справ про розшук батьків та відсутність відомостей про їх місцезнаходження;
– у зв’язку з тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, що підтверджується висновком медико-соціальної експертної комісії про наявність у батька, матері хвороби, що перешкоджає виконанню ними батьківських обов’язків, виданим у порядку, встановленому МОЗ;
– підкинутим, батьки яких невідомі, покинутим в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яких відмовилися забрати з цих закладів батьки, інші родичі, про що складено акт за формою, затвердженою МОЗ і МВС;
– якщо дитину виховувала одинока мати, до документів додається довідка, видана органом реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини, про те, що відомості про батька внесені за вказівкою матері відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України.

 

13. Влаштування дитини до закладу для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

Вичерпний перелік документів – рішення про влаштування дитини;
– свідоцтво про народження;
– довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
– відомості про  батьків та родичів дитини;
– довідка про склад сім’ї або осіб,  зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку;
– документи,   які підтверджують  право  власності  дитини на нерухомість (у разі наявності);
– опис майна дитини;
– висновок про стан здоров’я,  фізичний та  розумовий  розвиток дитини;
– відомості або   документи   про   освіту  дитини;
– дублікат обліково-статистичної картки;
– довідка про  призначення   та   виплату   пенсії,   державної соціальної допомоги, аліментів тощо;
– ощадна книжка  дитини  або  договір  про  відкриття рахунка в установі банку (у разі наявності);
– рішення про  надання  статусу   дитини-сироти   або   дитини, позбавленої батьківського піклування.

 

14. Видача висновку про доцільність (недоцільність) усиновлення та відповідність (невідповідність його інтересам дитини

Вичерпний перелік документів – заява (від  подружжя  приймається  спільна  заява,  підписана обома подружжями) про бажання усиновити дитину;
– довідка про  доходи  за  останні  шість  місяців  або   копія декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
– документ, що  підтверджує  право  власності  або користування житловим приміщенням;
– копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
– копія паспорта кожного заявника;
– висновок про  стан  здоров’я  кожного заявника;
– довідка про наявність чи відсутність судимості кожного заявника;
– засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачене чинним законодавством;
– висновок про можливість бути усиновлювачем;
– вовідомлення про встановлення контакту з дитиною.


Icon

Зразок заяви (СД_14) 30.00 KB 59 downloads

...

 

15. Надання дозволу на укладання угод стосовно житла (майна), право власності на яке або право користування яким мають діти

Вичерпний перелік документів – заява кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
– копія паспорта;
– довідка  про  присвоєння   ідентифікаційного номера;
– документ, що   підтверджує   право  власності  (користування) дитини на відчужуване майно;
– витяг з реєстру прав власності  на  нерухоме  майно;
– копія свідоцтва про народження дитини;
– довідка з місця проживання, про склад сім’ї та реєстрацію або витяг з домової книги;
– копія рішення  про  встановлення  опіки  над   дитиною   (для опікунів, піклувальників);
– копія рішення  про  встановлення опіки над майном дитини (для  опікунів, піклувальників);
– копія свідоцтва  про  укладення  або  розірвання  шлюбу   між батьками дитини (у разі наявності).


Icon

Зразок заяви (СД_15) 31.50 KB 68 downloads

...

 

16. Негайне відібрання дитини у батьків та осіб, що їх замінюють

Вичерпний перелік документів – клопотання на ім`я міського голови;
– висновок про стан здоров`я дитини;
– акт обстеження житлово – побутових умов.

 

17. Призначення опікуна над житлом, майном, дитини-сироти та дитини позбавленої батьківського піклування

Вичерпний перелік документів – заява;
– копія рішення (розпорядження)про влаштування дитини;
– опис майна, над яким встановлюється опіка;
– документи, що підтверджують право власності дитини на майно;
– акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна над майном.

 

18. Створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу

Вичерпний перелік документів – заява (від  подружжя  приймається  спільна  заява,  підписана обома подружжями);
– довідка про  доходи  за  останні  шість  місяців  або   копія декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
– документ, що  підтверджує  право  власності  або користування житловим приміщенням;
– копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
– довідка про   проходження   курсу   навчання   з    виховання дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування,  і рекомендація центру соціальних служб для сім’ї,  дітей  та  молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних;
– копія паспорта;
– висновок про  стан  здоров’я  заявника;
– довідка від нарколога та психіатра для осіб,  які  проживають разом із заявниками;
– довідка про наявність чи відсутність судимості;
– письмова згода  всіх повнолітніх членів сім’ї,  що проживають разом  з  особою,  яка  бажає  взяти  дитину-сироту  або   дитину, позбавлену   батьківського   піклування,  під  опіку,  піклування, засвідчену  нотаріально  або  написану власноручно в присутності посадової  особи,  яка  здійснює  прийом документів,  про  що  робиться  позначка  на  заяві із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, підпису посадової особи та дати.