Паспорт громадянина. Реєстрація

1. Оформлення і видача паспорта громадянина України

Вичерпний перелік документів Заява.
До заяви додаються такі документи:
– 2 фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см;
– свідоцтво про народження;
– довідка про реєстрацію особи громадянином України;
– паспорт громадянина України для виїзду за кордон – для    громадян України, які постійно проживали за кордоном, після повернення їх на проживання в Україну;
– посвідчення про взяття на облік бездомних осіб, видане відповідним центром обліку бездомних осіб (для бездомних осіб);
– документи, що підтверджують обставини, на підставі яких паспорт підлягає обміну (зміна (переміна) прізвища, імені або по-батькові;
– установлення розбіжностей у записах)

 

2. Оформлення і видача паспорта громадянина України замість втраченого, викраденого чи пошкодженого

Вичерпний перелік документів Заява.
До заяви додаються такі документи:
– заява про видачу паспорта громадянина України;
– 2 або 3 фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см;
– платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або копію документа про звільнення від сплати державного мита;
– документи, на підставі яких у паспорті проставляються відповідні відмітки;
– паспорт громадянина України для виїзду за кордон – для громадян України, які постійно проживали за кордоном, після повернення їх на проживання в Україну;
– витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта).

 

3. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні 25-ти та 45-річного віку

Вичерпний перелік документів – 2 фотокартки розміром 3,5 х 4,5см;
– паспорт громадянина України.

 

4. Реєстрація місця проживання/перебування

Вичерпний перелік документів – Письмова заява;
– Документ, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження;
– квитанція про сплату державного мита або документ про звільнення від його сплати;
– талон зняття з реєстрації (у разі зміни місця проживання в межах України). Талон зняття з реєстрації не подається у разі оформлення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання;
– документи, що підтверджують право на проживання в житлі, перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту, проходження служби у військовій частині, адреса яких зазначається під час реєстрації;
– військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).
У разі подачі заяви законним представником додатково подаються:
– Документ, що посвідчує особу законного представника;
– Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);
– згода інших законних представників (у разі наявності).
Реєстрація    місця    проживання    новонародженої    дитини здійснюється  також  на  підставі направлених органами соціального захисту  населення даних, що зазначив законний представник, з яким постійно  проживає  дитина,  у  заяві про призначення допомоги при народженні дитини.
ІК РЕЄСТРАЦІЯ

ТК РЕЄСТРАЦІЯ

 

5. Зняття з реєстрації місця проживання

Вичерпний перелік документів – Письмова заява;
– судове рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;
– свідоцтво про смерть;
– паспорт або паспортний документ, що надійшов з органу державної реєстрації актів цивільного стану, або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;
– інших документів, які свідчать про припинення:
–підстав перебування на території України іноземців та осіб без громадянства;
–підстав для проживання або перебування особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту;
–підстав на право користування житловим приміщенням.
Разом із заявою особа подає:
– документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження;
-військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).
У разі подачі заяви законним представником особи додатково подаються:
– документ, що посвідчує особу законного представника;
– документ, що підтверджує повноваження особи як  законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);
– згода інших законних представників (у разі наявності).
ІК ЗНЯТТЯ РЕЄСТРАЦІЇ

ТК ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ

 

6. Оформлення та видача проїзного документу дитини для виїзду за кордон

Вичерпний перелік документів – заява-анкета встановленого зразка;
– нотаріально засвідчене клопотання батьків або законних представників батьків чи дітей;
– паспорт громадянина України, свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 років) (після прийняття документів повертається);
– квитанції про оплату передбачених законодавством платежів.

 

7. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України  для виїзду за кордон

Вичерпний перелік документів – заява-анкета встановленого зразка заповнюється:
— посадовою особою територіального органу (підрозділу) ДМС;
— адміністратором центру надання адміністративних послуг (після законодавчого врегулювання);
– паспорт громадянина України, свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 років) (після прийняття документів повертається);
– копія документа про реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органами державної податкової служби, крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи;
– квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від його сплати;
– квитанції про оплату інших передбачених законодавством платежів.

 

8. Оформлення та видача дозволу для виїзду громадянина України за кордон на постійне проживання

Вичерпний перелік документів – Заява-анкета встановленого зразка (заповнюється посадовою особою територіального органу (підрозділу) ДМС (у разі оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон);
– паспорт громадянина України (після прийняття документів повертається);
– копія документа про реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органами державної податкової служби, крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи;
– квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від його сплати;
– квитанції про оплату інших передбачених законодавством платежів;
– особи віком від 18 до 25 років, які підлягають призову на строкову військову службу, разом із заявою про оформлення паспорта подають довідку відповідного військового комісаріату щодо можливості виїзду з України – якщо законодавством не передбачено інше;
– свідоцтво про народження та його копія  (для  дітей  до  18-річного віку);
– довідка про сплату податку з доходів фізичних осіб  платником податку  –  резидентом,  який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, або про відсутність податкових зобов’язань;
– засвідчені в  установленому  порядку   заяви   батьків,   які залишаються  в  Україні  (або  копія  рішення суду про позбавлення батьківських прав  чи  визнання  їх  безвісно  відсутніми),  а  за наявності  неповнолітніх дітей,  які залишаються в Україні,  також від їх законних представників – про відсутність у них  вимог  щодо стягнення  аліментних  платежів  або  засвідчена  в  установленому порядку  копія  постанови  державного  виконавця  про   закінчення виконавчого  провадження,  якщо стягнення аліментів проводилося за рішенням суду.  У разі  смерті  зазначених  осіб  подаються  копії відповідних  свідоцтв органу реєстрації   актів  цивільного стану. У разі неможливості подати свідоцтво про смерть батьків чи рішення суду про визнання їх безвісно відсутніми заявники   віком    понад 65 років  подають  засвідчені  в  установленому  порядку  заяви  з мотивованим викладенням причин.  Названі у цьому абзаці  документи не  подаються  у разі виїзду до держав,  з якими Україною укладено договори  про  правову   допомогу   у   цивільних,   сімейних   та кримінальних справах;
– у разі виїзду  дітей  з  одним  із  батьків  –  засвідчена  в установленому порядку заява другого з батьків,  який залишається в Україні, про відсутність неврегульованих аліментних зобов’язань;
– паспорт громадянина  України  з  відміткою   про   зняття   з реєстраційного  обліку  (подається  у  разі  прийняття позитивного рішення);
– у разі виїзду з України на постійне  проживання  дітей  віком від  14  до  18 років – їх згода,  оформлена письмово і засвідчена нотаріально;
– паспорт громадянина України для виїзду за кордон (у разі наявності).

 

9. Дострокове оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Вичерпний перелік документів – заява-анкета встановленого зразка (заповнюється:
— посадовою особою територіального органу (підрозділу) ДМС;
— адміністратором центру надання адміністративних послуг (після законодавчого врегулювання);
– паспорт громадянина України, свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 років) (після прийняття документів повертається);
– копія документа про реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органами державної податкової служби, крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи;
– квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від його сплати;
– квитанції про оплату інших передбачених законодавством платежів.

 

10. Видача довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи

Вичерпний перелік документів – Запит особи за зразком, наведеним у додатку 21 до Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів, затвердженого наказом МВС від 22.11.2012 № 1077 (заповнюється самою особою, її законним представником або іншою особою).
– Документ,  до  якого внесено відомості про місце проживання або місце перебування особи (паспорт  громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення  особи,  яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи,  якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом  в  Україні), який повертається після прийняття документів. У разі подання запиту законним представником додатково подається: документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження законного представника, іншою особою – письмову  згоду особи, щодо якої запитується інформація, на надання інформації про неї.
ІК ВИДАЧА ДОВІДКИ

ТК ВИДАЧА ДОВІДКИ