Промисловість

Розвиток промисловості за 2020 рік

За даними Головного управління статистики у Сумській області за січень-грудень 2020 року обсяг реалізованої промислової продукції склав 154 811,5 тис. гривень, що становить 0,4 % до всієї реалізованої продукції Сумської області. Порівнюючи з аналогічним періодом 2019 року даний показник зменшився на 39,4 %.

У розрахунку на одну особу обсяг реалізованої промисловоїпродукції склав 6 235 гривень.

Обсяг виробленої промислової продукції підприємствами міста за січень-грудень 2020 року склав 136 349,0 тис. гривень, що на 57 % менше від показника відповідного періоду минулого року.

Завдяки розширенню ринків збуту вдалось збільшити виробництво промислової продукції, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, таким підприємствам:

 • приватне підприємство «Контакт» на 4%;
 • товариство з обмеженою відповідальністю «Крук» на 56%.

Зменшення обсягів промислового виробництва за період січень-грудень 2020 року, порівняно з відповідним періодом минулого року, відбулося у таких підприємств:

 • дочірнє підприємство «Лебединський моторобудівний завод» публічного акціонерного товариства «Мотор Січ» на 64,4%;
 • товариство з обмеженою відповідальністю «Укртранспневматика»на42%;
 • товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтомаслозавод» на 10%;
 • товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕОЛ LP» на 17%;
 • товариство з обмеженою відповідальністю «Маковичок» на 24%;

Обсяг виробленої будівельної продукції за звітний період склав 16 707 тис. гривень, що на 29,0 % більше за показник аналогічного періоду 2019 року. За статистичними даними обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі за січень-вересень 2020 року склав 211 227,5 гривень, що на 0,7% більше за показник відповідного періоду 2019 року.

Розвиток промисловості за 2019 рік

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) підприємствами міста за 2019 рік склав 275 926,1 тис. гривень, що становить 0,6% до всієї реалізованої продукції Сумської області. У розрахунку на одну особу обсяг реалізованої промислової продукції склав 10 953,8  гривень.

Обсяг виробленої промислової продукції підприємствами міста за 2019 рік склав 238 575,4 тис. гривень, що становить 90,2% до відповідного періоду минулого року.

Завдяки розширенню ринків збуту вдалось збільшити виробництво промислової продукції у порівнянні з відповідним періодом минулого року такими підприємствами:

товариство з обмеженою відповідальністю «Лебединський нафтомаслозавод» – на 26,3%;

приватне підприємство «Контакт» – на 26,0%;

товариство з обмеженою відповідальністю «Спільне Українсько-Чешське підприємство «Леол-LP» – на 5,7%.

Не вдалося досягти обсягу випуску продукції до рівня відповідного періоду минулого року таким підприємствам, як товариство з обмеженою відповідальністю «Укртранспневматика» – на 7,0%, товариство з обмеженою відповідальністю «Крук» – на 17,0 % та дочірнє підприємство «Лебединський моторобудівний завод» акціонерного товариства «Мотор Січ» – на 31,7%.

 Зовнішньоторговельна діяльність та інвестиції

Позитивна динаміка зовнішньоторговельного обороту підприємств міста  є свідченням  подальшого розвитку  їх міжнародної співпраці.

На території міста експортно-імпортні операції здійснюють 7 підприємств.

Продукція підприємств експортується в Чехію,  Польщу, Литву, Білорусію, Молдову, Вірменію та Казахстан.

Експорт збільшився на 12,2%  і склав 3,0 тис. дол. США, імпортні операції  за статистичним даними збільшилися більше ніж в 2рази  і склали 0,8 тис. дол. США.

Основу товарної структури зовнішньоекономічної торгівлі по місту складає продукція машинобудівної, хімічної та нафтопереробної галузі.

За 2019 рік було освоєно 61 106 тис. грн. капітальних інвестицій, що складає 0,8 % від загального обсягу, у розрахунку на одну особу обсяг капітальних інвестицій склав 2 397,9 гривень.

Розвиток промисловості  за 2018 рік

Обсяг виробленої промислової продукції підприємствами міста за 2018 рік склав 264 621,3 тис. гривень, що становить 138,0% до минулого року.

Збільшення випуску промислової продукції досягнуто в переважній більшості підприємств міста. Найвищі темпи зростання обсягів виробництва відбулися:

товариство з обмеженою відповідальністю «Укртранспневматика» – 66,5%;

товариство з обмеженою відповідальністю «Крук» – 25,0%;

приватне підприємство «Контакт» – на 25,0%;

товариство з обмеженою відповідальністю «Лебединський нафтомаслозавод» – 16,2%.

У зв’язку з відсутністю ринку збуту виготовленої продукції припинило свою виробничу діяльність приватне акціонерне товариство «Лебединський завод поршневих кілець». Міським головою міста Лебедина неодноразово проводились зустрічі з керівництвом приватного акціонерного товариства з питань недопущення припинення його діяльності. Дане питання також було розглянуто на апаратній нараді при голові Сумської обласної державної адміністрації. Однак органи місцевого самоврядування та державної адміністрації у межах повноважень, наданих чинним законодавством, не можуть вплинути на рішення власників приватного акціонерного товариства.

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за 2018 рік склав 290 216,6 тис. гривень, що становить 0,6% до всієї реалізованої продукції Сумської області. У розрахунку на одну особу обсяг реалізованої промислової продукції склав 11 401,2 гривень.

У 2018 році підприємства міста продовжували інноваційну діяльність, освоювали нові види продукції та нові технологічні процеси. Так, товариство з обмеженою відповідальністю «КРУК» одне з небагатьох підприємств області, яке, незважаючи на економічні катаклізми, продовжує стрімко розвиватися. Протягом 2018 року підприємство почало працювати в двох нових напрямках: виробництво деревних брикетів піні-кей та харчових соєвих продуктів.

На сьогодні на підприємстві налагоджене виробництво сиру тофу, напою соєвого та окари соєвої. З цією метою розроблені рецептури, створений цех переробки, закуплене нове обладнання.

Як відомо, від ефективності інвестиційної політики залежить стан виробництва, рівень технічного оснащення основних фондів підприємств міста і, як наслідок, позитивне вирішення соціальних проблем міста в цілому. У 2018 році рівень інвестицій в основний капітал склав 16 685 тис. гривень, що становить 51,0% до рівня 2017 року.

Розвиток промисловості за 2017 рік

Важливий чинник наповнення бюджету – стабільна робота промислових підприємств міста.

Обсяг виробленої продукції за 2017 рік  в діючих цінах склав 192106,3 тис. грн., що на 80324,2 тис. грн. більше, від відповідного періоду минулого року, і складає 170,2 % до минулого року.

Вдалось збільшити виробництво промислової продукції в порівнянні з відповідним періодом минулого року такому підприємству як ТОВ «Укртранспневматика» – у 2 рази.

Не досягло виробництва продукції відповідно до рівня минулого року підприємство ТОВ «Крук» на 8%. Основна причина – нестабільна ситуація на ринку зернових.

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за 2017 рік склав 214 275,3 тисяч гривень, що становить 0,5 % до всієї реалізованої продукції Сумської області.

У розрахунку на одну особу обсяг реалізованої промислової продукції склав 8 308,5 гривень.

Найбільшу питому вагу в загальних обсягах промислової продукції по місту мали підприємства: ТОВ «Укртранспневматика» – 64,0 %, ПрАТ «Лебединський завод поршневих кілець» -12,0 %, ТОВ « Крук» – 10,0 %.

За період січень – вересень 2017 року по місту було освоєно 43340 тис. грн. капітальних інвестицій, що становить 1 % до загального обсягу по Сумській області, у розрахунку на 1 особу це становить 1626 грн.

Станом на 01.10.2017 загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в місто Лебедин склав 443,9 тис. доларів США.

Розвиток промисловості за 2016 рік

Обсяг виробленої продукції за 2016 рік  в діючих цінах склав 111782,1 млн. грн., що більше на 11503,4 млн. грн., від відповідного періоду минулого року, і складає 111,5 % до минулого року.

Вдалося у 2 рази збільшити виробництво промислової продукції у порівнянні з відповідним періодом минулого року такому підприємству як ТОВ «Укртранспневматика».

Не досягло виробництва продукції до відповідного рівня минулого року ДП «Лебединський моторобудівний завод» АТ «Мотор Січ» на 57,4 %. Основна причина – зменшення обсягів замовлень та нестабільна ситуація на ринках збуту.

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за січень – грудень 2016 року склав 148630,9 тис. гривень, що становить 0,5 % до всієї реалізованої продукції Сумської області.

У розрахунку на одну особу обсяг реалізованої промислової продукції склав  5677,49 гривні.

Найбільшу питому вагу в загальних обсягах промислової продукції по місту мали підприємства: ТОВ «Укртранспневматика» – 49,3 %, ТОВ « Крук» – 17,9 %, ПрАТ «Лебединський завод поршневих кілець» -14,2 % .

ЛЕБЕДИН: ПРОМИСЛОВІСТЬ

Обсяг виробленої продукції за 9 місяців 2016 року  в діючих цінах склав  73876,4 млн. грн., що більше на 825,4тис. грн., від відповідного періоду минулого року, і складає 101 % до минулого року.

Вдалось збільшити виробництво промислової продукції в порівнянні з відповідним періодом минулого року такому підприємству як ТОВ «Укртранспневматика» – у 2 рази.

Не досягло виробництва продукції відповідно до рівня минулого року підприємство «Лебединський моторобудівний завод» на 47 %. Основна  причина – зменшення  обсягів  замовлень   та  нестабільна  ситуація  на  ринках  збуту.

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за січень – липень  2016 року склав 90967,5 тис. гривень, що становить 0,5 % до всієї реалізованої продукції Сумської області.

У розрахунку на одну особу обсяг реалізованої промислової продукції склав  3472,6 гривні.

Найбільшу питому вагу в загальних обсягах промислової продукції по місту мали підприємства: ТОВ «Укртранспневматика» – 52 %, ТОВ « Крук» – 20,0%, ПАТ «Лебединський завод поршневих кілець» -15% .

 Зовнішньоторговельна діяльність та інвестиції

Позитивна динаміка зовнішньоторговельного обороту підприємств міста  є свідченням  подальшого розвитку  їх міжнародної співпраці.

Станом на 01.10.2016 р. загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в місто Лебедин склав 447,0 тис. доларів США (0,2 % від загального обсягу).

Значні обсяги іноземних інвестицій зосереджені на підприємствах переробної промисловості.

На території міста експортно-імпортні операції здійснюють 7 підприємств.

Продукція підприємств експортується до Чехії,  Польщі, Росії, Литви, Білорусії, Молдови, Вірменії та Казахстану.

Основу товарної структури зовнішньоекономічної торгівлі по місту складає продукція машинобудівної, хімічної та нафтопереробної галузі.

ТОВ “УКРТРАНСПНЕВМАТИКА”

1843

 Адреса  підприємства:  м. Лебедин, вул.  Сумська,  92.

ТОВ «Укртранспневматика» розпочало свою роботу з 04.07.2005 року

Підприємство спеціалізується на виробництві гальмівного обладнання для рухомого складу залізниць і метрополітену: гальмівних циліндрів, авторегуляторів, з’єднувальних рукавів.

З моменту заснування і до сьогоднішнього дня підприємством керує високий професіонал своєї справи – директор Огієнко Олександр Миколайович.

На момент створення на підприємстві працювало 35 чоловік. На даний час — 183 працівники.

На підприємстві  створені та успішно  працюють: збиральна дільниця, дільниця механічної обробки деталей, ремонтна, інструментальна,  будівельна,  транспортна дільниці.

Вся продукція підприємства сертифікована на відповідність діючій нормативно-технічній документації у системі УкрСЕПРО, системі сертифікації продукції вагонобудування, а рукавні з’єднання у системі СФЖТ (Росія).

За своїми технічними характеристиками, конструктивними особливостями, якості та надійності продукція повністю відповідає вимогам перспективних гальмівних-систем.

Продукція проходить контроль у відділі технічного контролю, випробувальній лабораторії, приймається інспекцією Державної адміністрації Укрзалізниці (основний споживач) та проходить періодичні і сертифікаційні випробування. Підприємство  тісно співпрацює з державним підприємством «Український науково – дослідний інститут  вагонобудування» м. Кременчук.

Виробництво у повній мірі забезпечене необхідним прогресивним обладнанням, інструментом, повіреними та атестованими належним чином засобами вимірювальної-техніки.

Підприємство інвестувало у виробництво більше  20 мільйонів гривень.

1844 1848

Серед ділових партнерів ТОВ «Укртранспневматика» — вагоноремонтні та вагонобудівні підприємства України, підприємства з Казахстану, Литви, Латвії, Грузії й інших країн.

Плідна праця колективу підприємства вже одержала високу оцінку держави. В 2007 році ТОВ «Укртранспневматика» присвоєне почесне звання «Лідер галузі». В 2008-2010 роках підприємство було нагороджено дипломами переможця в галузі виробництва залізничного рухливого складу в номінації «Надійний і стабільний партнер» із присвоєнням почесного звання «Лідер економіки України». Крім цього за період з 2008 році ТОВ «Укртранспневматика» нагороджене дипломами переможця Національного бізнес рейтингу й численними дипломами лауреата й переможця регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України».

 ЛЕБЕДИНСЬКИЙ МБДЕ ЗАВОД «ТЕМП»

 Адреса  підприємства:  м. Лебедин,  вул. Першогвардійська,  87.

Підприємство машинобудівної галузі промисловості. Розташоване у м. Лебедин Сумської області. Засноване 1964 року на базі цеху промкомбінату як Лебединський ліжковий завод. Відтоді завод виготовляв металеві ліжка, стелажі та модульні шафи для інструментів, електродеталі, ремонтував верстати. Від 30.12.1988 року Лебединський ліжковий завод було перейменовано в Лебединський завод «Темп». Від 23.12.1994 р. Лебединський завод «Темп» перейменовано в ВАТ Лебединський завод «Темп». На початку 1990-х років. унаслідок кризових явищ в економіці України та втрати встановлених у радянські часи ринків збуту відбувався спад виробництва. 1997 темп росту обсягів виробленої продукції порівняно з поперед. роком склав 109,2 %, її питома вага становила 3,4 %. Нині серед продукції — вакуумні агрегати моделей ВВП-1,5, ВВН-1,0, ВВН-0,75, ВА-90, ВА-45; насос ЦНГ-50/50, насоси для перекачування бензину, для винороб. з-дів; газогенераторна установка ГГ-Т-500; камера вакуум. сушіння деревини ВС-6; котли; пристрій передпосівний оброблення ґрунту УПОЗ-4,0; комплектуючі для залізниць — крани кінцевий 190, роз’єднувальні 372, 379, 383, стоп-кран 163, трійники 573, 573П, авторежим 265А-1Т, авторегулятор РТРП-675Т, гальмівні циліндри 188Б, з’єднувальні рукави груп Р-1 (Р11, Р12, Р13, Р14, Р15, Р16), Р-2 (Р21, Р23) і Р-3 (Р31, Р32, Р34), Р17Б, з електроконтактом 369А. Лебединський МБДЕ завод «Темп» за замовленнями інших підприємств виконує токарні (на верстатах ДІП-500, 1К62, 16К20), фрезерні, свердлильні (на верстатах 6М82, СФ-40, ГФ217С5), слюсарні, шліфувальні, трубозгинальні (на машині CMSM-76) роботи, виготовлення нестандартного обладнання, рубання (від 0,1 до 12 мм), згинання (на вальцях), термооброблення (відпалювання, гартування, відпускання) металу, холодне штампування (на пресах до 100 т), електро- та вуглекислотне зварювання. Від 10.12.2010р. голова правління – Авраменко Ю.О.

Digital StillCamera

В радянський період кількість працівників складала до 600 чол. В роки Незалежної України – до 200 чол. В даний час кількість працюючих складає – 34 чол.

В радянський період об’єм вироблених ліжок складав понад 100 000 шт. в рік.

Підприємство має сертифікати  відповідності на гальмівне обладнання  залізничного рухомого складу від ОС ПВ ДП «УкрНДІВ».

 ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАФТОМАСЛОЗАВОД

1854

  Адреса  підприємства:  м. Лебедин, вул. 19 серпня, 8.

Підприємство нафтопереробної промисловості. Розташоване за 2 км від м. Лебедин Сумської області. Засноване наприкінці 1994 року як ТОВ з сучасною назвою за підтримки Української НДІ нафтопереробної промисловості «Масма» на базі колишнього військового об’єкту.

Проектна виробнича потужність становила 50 тис. т на рік. 1995 підприємство виготовило першу продукцію під торг. маркою «Leol». У тому ж році налагоджено співпрацю щодо постачання присадок з британською компанією «SHELL ADDITIVES» (нині «Infineum»), 1996 — з німецькою компанією «RoxMax». 1997 у асортименті підприємства налічувалося вже 5 видів мотор. мастил «Leol»; серед ін. лебединських підприємств його темп росту обсягів виробленої продукції порівняно з попереднім роком був найвищим, його питома вага становила 51,5 %.

У 1998 році розпочато формування власної мережі регіональних відділів збуту в обл. центрах України; 1999 випущено перше українське напівсинтетичне мастило «Leol-Лідер»; 2000 створ. україно-чеське СП з виготовлення поліетиленової тари «Leol-LP»; 2002 освоєно виробництво надсучасних моторних мастил серії «Leol-Ультра», 2003 — високоякісних дизельних мастил серії «Leol-turbo-Дизель-extra», 2004 — перших українських продуктів на основі гідрокрекінг. мастил (XHVI), 2005 — високоякісних трансмісійних мастил серії «Leol-QUATTRO».

Нині Лебединський нафтомаслозавод — провідне підприємство галузі з розвинутою інфраструктурою, яка складається з низки автоматизованих виробничих цехів, складів для сировини та готової продукції, акредитованої у системі УкрСЕПРО лабораторії якості, автотранспорт. парку, розвиненої власної системи збуту всією Україною.

Серед продукції — фірмові моторні мастила «Leol-Ультра»-530, -540, -1040, -1050, -1540, -540-гідрокрекінг, -1040-гідрокрекінг, -10W2001 для електрогенераторів, «Leol-turbo-Дизель-extra»-1040, -1540, -2050, «Leol-Лідер», «Leol-Преміум», «Leol-Престиж», стандартні моторні мастила «Leol»-М-2030, -М-3042, -М-4030, -М-4042, -М-15/4041, -М-20/5041, «Leol-Master», мастила для мототехніки «Leol-CROSS»-S2T, -S4T, -M2T, -M4T, фірмові трансмісійні мастила «Leol-QUATTRO»-супер, -універсал, -форвард, «ATF автомат DXR»-III, -II D, стандартні трансмісійні мастила «Leol»-ТАД-17И, -ТАП-15В, промислове мастило «Leol»-МГЕ-46В.

 1856 1855

У 2001 році  підприємство отримало офіційний ліцензійний дозвіл від компанії «Daimler Chrysler» на застосування мастил «Leol» для двигунів автомобілів «Mercedes Benz»; у 2002 на ньому впроваджено систему управління  якістю ISO 9001:2000. Має також усі необхідні сертифікати Державного комітету України зі стандартизації, метрології та сертифікації на продукцію, що випускається.

У період 2000-2004 підприємство  ставало лауреатом Всеукраїнського конкурсу якості. Кількість працівників (2015) — 60 осіб. Підприємство очолювали: 10.03.1995 – 31.01.2002  Безуглий М.С, 01.02.2002 – 31.12.2004 Дерибас В.В, 01.01.2005 – 07.02.2008 Кирпа С.О, 08.02.2008 і по цей час  Жданов Є.О.

 ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ

1860

 Адреса  підприємства: м . Лебедин, вул. Леніна, 93.

Лебединський завод поршневих кілець – підприємство машинобудівної галузі промисловості.

Розташований у м. Лебедин Сумської області. Заснований в 1910 році підприємцем Бурлюком як механічний завод. В 1919 році був пристосований для ремонту сільськогосподарських машин. Згодом було облаштовано авторемонтні майстерні.

В 1925 році майстерні одержали нове обладнання і на базі майстерень було організовано училище, яке готувало слюсарів та токарів. А через рік училище було реорганізовано в профшколу ім. Ф.Е. Дзержинського, школа готувала спеціалістів з середньою освітою техніків для бурякових совхозів.

Номенклатура робіт в період 1919-1925 рр. була дуже різною – це ремонт різних машин, виготовлення кінних повозок, литво колосників та плит до печей, поковка різних видів.

В 1928 році профшкола була перейменована в сільськогосподарське училище. Почало надходити нове більш високовиробниче обладнання. Були додатково одержані токарний та фрезерний станки. Заводська кузня почала виготовлювати коленвали для молотилок, соломорізок та ін.

Керував заводом в 1930-1932 рр. Вацлав Вацланович Коперницький. Випуск продукції в ці роки не планувався, підприємство працювало від надходжень від підприємств, колхозів та приватних осіб різних заказів.

В 1933 році майстерні переходять в підпорядкування Харківського сахаротресту. З 1932 по 1934 роки директором підприємства був Твердохліб. По заказам сахарних заводів почалося виробництво складних відливок з чавуну. В зв’язку зі збільшенням заказів, підприємство перейшло працювати в дві зміни. В 1933-1937 роки підприємство нараховувало 150 працівників.

В 1938 році сільськогосподарське училище було ліквідовано і майстерні перейшли в підпорядкування Харківського спиртзаводу.

Від 1955 року – Лебединський завод поршневих кілець.

В 1959 році завод випустив 600 тис. поршневих кілець до двигунів автомобілів ГАЗ-51, через 10 років кількість цих деталей становила 17 млн. шт.

В радянський період підприємство направляло свою продукцію багатьом автозаводам СРСР, експортувало її у 31 державу світу.

З 13 жовтня 1987 року завод поршневих кілець перейменовано в завод технологічного обладнання.

З 01 листопада 1993 року завод технологічного обладнання перейменовано в завод поршневих кілець.

З 26 липня 1995 року державне підприємство Лебединський завод поршневих кілець перетворено у Відкрите акціонерне товариство «Лебединський завод поршневих кілець».

З 02 липня 2010 року Відкрите акціонерне товариство «Лебединський завод поршневих кілець» перейменовано в Публічне акціонерне товариство «Лебединський завод поршневих кілець».

На початку 1990-х років внаслідок кризисних явищ в економіці України та втрати встановлених в радянський час ринків збуту відбувався спад виробництва.

В 1997 році темп росту обсягів виробленої продукції порівняно з попереднім роком склав 135,4%, питома вага становила 13,9%.

В теперішній час ПАТ «Лебединський завод поршневих кілець» є технологічно самостійним підприємством з закритим циклом виробництва, не входить в об’єднання з іншими підприємствами.

Нині серед продукції — комплекти поршневих кілець (від 38 до 355 мм) до двигунів автомобілів ГАЗ-52, ГАЗ-53, ГАЗ-24, «Москвич-412», «ІЖ 2126/Москвич», «Газель», ВАЗ 2101, «Таврія», «КАМАЗ», мотоциклів «Дніпро», «Урал», «Мінськ», «Іж-ВосходЯОпітер», «ІЖ-Планета», «Іауа», мопеда «Карпати», бензопилок «Дружба», «Урал», «Тайга», до автомобільних компресорів ЗІЛ-120, ЗІЛ-ІЗО, «АІЖГОА», тепловозних і суднових дизелів, бурових установок, холодильного обладнання. Вся продукція сертифікована в системі УкрСЕПРО.

Підприємство постійно оновлює свою технічну базу, впроваджує сучасне верстатне обладнання і технології. На ньому успішно функціонує служба як вхідного, так і технічного контролю якості виробленої продукції.

Продукція, яка виготовляється на підприємстві, користується попитом не тільки у споживачів України, а також у споживачів Росії, Білорусії, Литви, Казахстану та інших країн СНГ.

Кількість працівників на теперішній час – 196 чол.

Тривалий час підприємство очолював Горбась Микола Григорович, з 2010 року та по теперішній час головою правління є Пивоваров Олександр Борисович.

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ МОТОРОБУДІВНИЙ ЗАВОД

 Адреса  підприємства: м. Лебедин, вул. Грушева,  18

Лебединський моторобудівний завод – підприємство машинобудівної галузі промисловості. Підприємство засноване в м. Лебедині Сумської області на основі наказу Міністерства авіаційної промисловості СРСР від 12.10.1982р. № 528 і було частино. Запорізького виробничого об’єднання «Моторобудівник» імені 50-років Великої Жовтневої соціалістичної революції.

В 1990-х роках підприємство виготовляло товари народного споживання: ключ трубний №1, ключ трубний №2, ключ універсальний, ключ газовий АКГВ, котел газовий з водяним контуром АКУВ.

З 1983 року – Лебединський моторобудівний завод ЗПО «Моторобудівник».

З 1.06.1994р. – Лебединський моторобудівний завод Акціонерного товариства «Мотор Січ».

З 10.03.1995 р. – Лебединський моторобудівний завод ОАО «Мотор Січ»

З 12.05.1999р. – Дочірнє підприємство «Лебединський моторобудівний завод» відкритого акціонерного товариства «Мотор Січ».

З 24.01.2012р. Дочірнє підприємство «Лебединський моторобудівний завод» публічного акціонерного товариства «Мотор Січ».

Підприємство виготовляє котли опалювальні водонагрівні «Мотор Січ», ключі трубні №1, №2, мангали. Приймаються замовлення на виготовлення нестандартного обладнання та інших металевих виробів.

Продукція підприємства (ключі трубні, котли опалювальні) сертифіковані в системі ГОСТ в 2001 р. і 2009р.

Продукція підприємства постійно бере участь в міжнародних виставках «Акватерм».

20 квітня 1983 року наказом Міністра №401-К директором підприємства, яке будується призначений Кірєєв Валентин Васильович.
З 7.08.1990 р. директором призначений Малиш Анатолій Миколайович.
З 7.04.1998 р.  директором призначений Мерко Сергій Іванович.
З 20.05.2003 р. директором призначений Богатирьов Олег Вікторович.

 ПАТ «ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Адреса  підприємства:  м.  Лебедин,  пл. Інтернаціональна, 24.

Рік створення  підприємства: 1948 р.
Інформація щодо  власника: юридичні  особи.
Види  продукції, що виробляє підприємство:
– сорочки  чоловічі, дитячі;
– жіночі  блузи,  халати,  туніки,  батники;
– робочий одяг (костюм, халат);
– куртки чоловічі, жіночі (легкі).

ПАТ «Лебединська швейна фабрика» – спеціалізоване підприємство легкої промисловості України з виробництва легкого чоловічого, жіночого та дитячого одягу. Випуск готової продукції за добу до 3000 одиниць чоловічих сорочок.

Сьогодні це сучасне підприємство, оздоблене найкращими зразками вітчизняного та закордонного обладнання. Провідні спеціалісти підприємства постійно працюють над удосконаленням сучасної конструкції та прогресивних технологій обробки на модернізованому обладнанні. Впровадження нових технологій допомогло скоротити технологічний процес та покращити якість готової продукції, що дало змогу зменшити собівартість готового виробу, а, отже і його ціну, що в свою чергу збільшило конкурентоспроможність продукції швейного виробництва. Підприємство продовжує впровадження у виробництво нових моделей продукції, розробили та затвердили власну торгову марку.

Основним напрямком роботи є освоєння внутрішнього ринку, забезпечення зростання попиту вітчизняних споживачів конкурентоздатною продукцією високого рівня якості. Кілька років Лебединська швейна фабрика постійно співпрацює з фірмами США, Італії, Чехії. Девіз ПАТ «Лебединська швейна фабрика» – «Світова якість за помірну ціну!»

ВАТ «ЛЕБЕДИНСЬКА РИБО-ВОДОМЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ»

1858

 Адреса  підприємства:  м. Лебедин, вул. Дрьоміна, 107

Кількість  працюючих:   41  чол.

ВАТ  «Лебединська рибоводно – меліоративна станція» була заснована на базі колишнього колгоспу ім. Леніна.

Сьогодні ВАТ «Лебединська Р М С» володіє 170 га водяного простору, близько 1000 га орних земель і повністю забезпечує кормами власну рибну живність. Плідна праця пов’язує товариство з інститутом рибного господарства щодо селекції нової лінії малого дзеркального коропа  «Лебединська» на основі завезеної до України румунської породи.

Наряду з селекцією нових видів, не залишається поза увагою риба аборигенних  (місцевих) сортів : виробляється личинка та вирощується щука, товарний судак, європейський сом.  Основну масу живої риби, вагою більш 1 кг, реалізують в м. Харкові та інших великих містах, решту – в Сумській області.

 1859

Необхідність роботи на перспективу добре розуміє керівництво підприємства, ставлячи своєчасні акценти на функціях упереджувального реагування, аналізу, стратегічного планування.

Очолює підприємство Шапошник Віталій Григорович.

 ВАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД»

 Адреса  підприємства:  м. Лебедин, пров. Заводський, 4.

Рік створення  підприємства:  1949 р.

Види  продукції, що  виробляє підприємство:

– хлібобулочні  вироби;
– кондитерські  вироби.

Випускає продукцію 65 найменувань. В т.ч. 12 видів хліба. 23 види хлібобулочних виробів, 30 видів кондитерських виробів.

Очолює підприємство Марченко Олексій Миколайович.

 ТОВ  «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

 Адреса  підприємства:  м. Лебедин,  вул.  Білозерцева, 32

Рік створення  підприємства:  2004  р.

Види  продукції , що  виробляє   підприємство:

– м’ясо та   м’ясопродукти.

В прогнозних планах підприємства:  виготовлення напівфабрикатів м’ясних, консервів,  ковбас та копченостей в широкому асортименті.

ПП «Контакт»

 Засновано 24 березня 1994 року на базі українсько-словацького підприємства «Рябушки-Палин». Засновник Лук’яненко Сергій Миколайович являється директором підприємства.

Основними видами діяльності були:

 • виробництво борошна
 • виробництво круп
 • обрушення гречки
 • виробництво олії
 • виробництво кормів для с/г тварин

В 2002 році підприємство придбало хлібопекарню в с. Василівка Лебединського району і розпочало виробництво хліба та хлібобулочних виробів. Але через віддаленість від райцентру в 40 км виробництво хлібобулочних виробів було низькорентабельним. Під хлібопекарню було переобладнано складське приміщення площею 800 кв.м. Рішенням державної комісії 25 квітня 2006 року була введена в експлуатацію лебединська хлібопекарня.

Для виробництва хлібобулочних виробів було встановлено обладнання виробництва Німеччини. На підприємстві освоєно випуск 8 видів хліба та 12 видів булочних виробів і основним видом діяльності підприємства стало ви­робництва хліба та хлібобулочних виробів. Продукція підприємства високої якості та сертифікована ДП «Сумистандартметрологія», а також має свій захищений торговий знак «Лук’янівські хлібобулки» В даний час на підприємстві працює 55 чоловік.

Починаючи з 2002 року підприємство неодноразово нагороджувалось Почесними грамотами та іншими відзнаками за значний внесок в розвиток підприємництва, вирішення соціальних питань та активну громадську позицію.

Директором підприємства з початку і до 02.04.2014 року був Лук’яненко Сергій Миколайович, а з 03. 04.2014 очолює Лук’яненко Людмила Олек­сіївна.

 ТОВ «КРУК»

1846

 Початком історії підприємства ТОВ «Крук» можна вважати 16 лютого 1994 року.

Від дня заснування підприємства керівником є Чалий Валерій Григорович.

Протягом всього періоду діяльності підприємства товариство займається оптовою торгівлею зерновими та технічними культурами.

Головними напрямками виробництва на підприємстві є надання послуг із зберігання, сушіння, очищення та навантаження зерна, виготовлення кормових сумішей і продуктів переробки сої, зокрема повножирової екструдованої і шроту. На сьогоднішній день сертифіковані обсяги зберігання зерна становлять 27 тис. тон згідно сертифікату № 7020 від 15.08.2014 року, виданого ДЕРЖАВНОЮ ІНСПЕКЦІЄЮ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ.

ТОВ «Крук» має власну виробничу технологічну лабораторію, яка відповідає критеріям атестації і атестована на проведення вимірювань у сфері контролю якості та безпеки продуктів харчування («Свідоцтво про атестацію» № РУ-1216/13, видане Державним підприємством «Сумський регіональний науково-виробничій центр стандартизації, метрології та сертифікації» МІНКОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ від 03.12.2013р.

ТОВ «Крук» співпрацює як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Зокрема, налагоджені міцні партнерські стосунки з провідними птахофабриками Білорусі-Мінською, Придніпровською, Могильовською тощо. Кормові суміші ТОВ «Крук» за їхньою високою якістю на білоруському ринку користуються великим попитом. Активно співпрацює також із провідними імпортерами Російської Федерації, Азербайджану, Узбекистану, Киргизстану.

Протягом двох десятків років підприємство динамічно розвивається. Про це свідчать не тільки темпи росту виробництва, збільшення обсягів реалізації продукції, але й розмаїття сфер діяльності. Станом на 01.05.2015р. на підприємстві працює 155 чоловік.

Нині ТОВ «Крук» використовує новітні технології для виробництва кормів і кормових добавок для тваринництва, застосовує сучасні методи переробки сої. Для інактивації антопоживних речовин у сої здійснюється екструзія її обробки на сучасному устаткуванні. Розроблені власні технічні умови на кормові суміші і кормові добавки. Тісна співпраця з Сумським Інститутом сільського господарства Північного Сходу НААН України у дослідницькій діяльності в галузі виготовлення кормів і кормових добавок для тваринництва сприяє постійному вдосконаленню цих технологій, зокрема розробці і впровадженню у виробництво збалансованого раціону для певних видів худоби, птиці, риби.

1847

ТОВ «Крук» пропонує широкий вибір зернових культур за доступними цінами при високій якості відповідно до ДСТУ (внутрішній ринок) і при експорті 180- 9001:2008, основою якого є ряд принципів менеджменту якості.

Добре зарекомендували себе на вітчизняному та зовнішньому ринках кормові суміші, що виготовляються на підприємстві з подрібнених, виготовлених за спеціальними технологіями натуральних видів зернових культур, що постійно вдосконалюються. При цьому враховуються критерії поживності, корисності і ефективності кормових сумішей із використанням органічних та мінеральних речовин, необхідних для підвищення продуктивності худоби. За рахунок подрібнення вони краще засвоюються, менше використовується енергії на перетравлювання корму худобою та птицею. При застосуванні високоякісних кормосумішей, що містять увесь спектр вітамінів і мінералів, можна значно підвищити молочну та м’ясну продуктивність худоби, зміцнити її імунну систему, нормалізувати функції гормонів та ферментів. Збагачення кормових сумішей протеїном підвищує й швидкість росту.

ТОВ «Крук» взяло також напрямок на виробництво екструдованної повножирової сої, використовуючи новітні методи її обробки на сучасному устаткуванні. Повножирова екструдована соя є висококалорійним, універсальним кормом із високим вмістом протеїну, що ідеально засвоюється худобою та птицею. Маючи високу кормову цінність, соя доповнює дефіцит білку та амінокислот у годівлі худоби, нестача яких є однією з основних причин її низької продуктивності.

У необхідності продукції, яку пропонує ТОВ «Крук» уже впевнилися колективи сільгосппідприємств, що серйозно займаються тваринництвом, птахівництвом, приватні підприємці, фермери не тільки на Сумщині, але й далеко за її межами. І якість цієї продукції постійно поліпшується. Позитивом на підприємстві є й наявність власного автотранспортного парку, що нараховує близько 27 одиниць техніки. Це дозволяє укладати угоди із сільгоспвиробниками на транспортування врожаю.

За останні роки ТОВ «Крук» неодноразово визнавалося одним із кращих не тільки в нашому районі, але і в Сумській області. У 2012 році згідно рейтингу серед підприємств України отримало сертифікат «Лідер галузі-2012». У 2013 році нагороджене офіційним міжнародним сертифікатом «Експортер року-2013»., в 2014 році отримало Диплом лауреата в конкурсі «100 кращих товарів Сумщини» в номінації «Продовольчі товари» – по виготовленню повножирової сої, а також Диплом за активну участь у XI Міжнародній універсальній виставці міжрегіональної та зовнішньоекономічної співпраці «Слобожанський міст – 2014».

У 2015 році в рамках проекту «Національний бізнес-рейтинг» підприємство нагороджене Міжнародним сертифікатом «Експортер року» та почесним знаком «IMPORT EXPORT AWARD».

За значні досягнення у сфері підприємництва, вагомий особистий внесок у розвиток економіки міста Лебедина ТОВ «КРУК» став переможцем конкурсу «Кращий підприємець 2014 року» у номінації «Краще мале підприємство у виробничій сфері».

У 2015 році ТОВ «Крук» став переможцем у III регіональному конкурсі Сумської ТПП «Кришталева альтанка» за впровадження інноваційних технологій і наукових розробок у виробничий процес.

ДП «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ЛІСГОСП»

1862

 Адреса  підприємства: м. Лебедин, вул. 19 серпня, 2.

Рік створення  підприємства:  1940 р.

Види продукції, що  виробляє  підприємство:

– деревина в круглому виді;
– пиломатеріали необрізні і обрізні
– столярні вироби, облицювальна дошка.

Підприємство розміщене в південній частині області на території одного адмінистративного району – Лебединського. Площа лісгоспу – 30,2 тис. га.

1863 1864

На підприємстві працює 191 працівників.

Характеристика лісового фонду:

– загальна площа земель лісового фонду – 30,2 тис. га.
– площа земель покрита лісом – 28,1 тис. га.

Очолює підприємство Гурін Іван Михайлович.