Оголошується конкурс з відбору виконавців робіт із оцінки земель для виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Виконавчий комітет Лебединської міської ради Сумської області оголошує конкурс з відбору виконавців робіт із оцінки земель для виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 6,2000 га (кадастровий номер 5922988200:03:002:0381) з розташованим на ній водним об’єктом, право користування якою планується продати у 2023 році на земельних торгах.

Мета конкурсу: зменшення вартості та строків виконання робіт.

Умови  проведення  конкурсу:

Термін виконання робіт – квітень 2023 року.

Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.

До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із оцінки земель, за формою згідно з додатком 1 рішення першого пленарного засідання 30 сесії 8 скликання Лебединської міської ради від 09.12.2023 за № 619-МР;

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи-підприємця);

згода на обробку персональних даних  згідно з додаток 2 рішення першого пленарного засідання 30 сесії 8 скликання Лебединської міської ради від 09.12.2023 за № 619-МР (для претендента – фізичної особи-підприємця);

копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента– юридичної особи);

копія(ї) сертифікату(ів);

проект завдання на виконання послуг з виконання робіт.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях)

Конкурсну документацію слід подати до Лебединської міської ради до 16.00 год.  31.03.2023 р.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з написом «На конкурс». Конкурс відбудеться об 11.00  03.04.2023 р. в Лебединській міській раді (42200, Сумська область, м. Лебедин, вул. Сумська,12).