Оголошується конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою на конкурентних засадах з метою розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

Виконавчий комітет Лебединської міської ради Сумської області оголошує конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою на конкурентних засадах з метою розробки проектів землеустрою щодо відведення наступних земельних ділянок:

1) зі зміною цільового призначення земель із «16.00 землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)» на «01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» з кадастровими номерами:

5922988200:04:001:0478 площею 2,3364 га;

5922988200:04:001:0476 площею 19,3936 га;

5922988200:03:002:0398 площею 5,2252 га;

5922988200:03:002:0397 площею 6,2425 га;

2) з метою формування земельних ділянок:

для риборозведення орієнтовною площею 38,4 га, цільове призначення «10.07 для рибогосподарських потреб» у комплексі з розташованим на ній водним об’єктом, яка знаходиться на території Ворожбянського старостинського округу поряд із ділянкою з кадастровим номером 5922982400:03:006:0418;

для розміщення пересувної тимчасової споруди торгівельного призначення орієнтовною площею 0,0033 га, цільове призначення «03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі», яка знаходиться за адресою: вулиця Героїв Майдану, б/н, місто Лебедин, Сумська область, поряд із земельною ділянкою з кадастровим номером 5910500000:01:021:0270.

Мета конкурсу: зменшення вартості та строків виконання землевпорядних робіт.

Умови  проведення  конкурсу:

Термін виконання робіт –  квітень 2023 року.

Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.

До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, за формою згідно з додатком 1 рішення першого пленарного засідання 30 сесії 8 скликання Лебединської міської ради від 09.12.2023 за № 619-МР;

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи-підприємця);

згода на обробку персональних даних  згідно з додаток 2 рішення першого пленарного засідання 30 сесії 8 скликання Лебединської міської ради від 09.12.2023 за № 619-МР (для претендента – фізичної особи-підприємця);

копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента– юридичної особи);

копія(ї) сертифікату(ів);

проект завдання на виконання послуг з виконання робіт,  у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних,  та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях)

Конкурсну документацію слід подати до Лебединської міської ради до 16.00 год.  31.03.2023 р.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з написом «На конкурс». Конкурс   відбудеться  о 10.00 03.04.2023 р. в Лебединській міській раді (42200, Сумська область, м. Лебедин, вул. Сумська,12).