Оголошується конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою на конкурентних засадах з метою розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних

Виконавчий комітет Лебединської міської ради Сумської області оголошує конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою на конкурентних засадах з метою розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під громадські пасовища, а саме:

№з/пСтаростинський округМісце розташуванняПлоща,га
1Підопригорівський5922987300:07:001:02574,8022
2Підопригорівський5922987300:07:002:0484  3,7027
3Поряд із селом Куданівка5910500000:04:001:18307,3878
4ПристайлівськийПоряд з 5922987800:05:002:07508,8
5Василівський5922981600:06:005:0347  4,4627
6ВорожбянськийПоряд із с. Даценківка (поряд  із 5922982400:15:003:1018)36,2
7ВорожбянськийПоряд із с. Даценківка (поряд із 5922982400:15:003:0927)2,0
8ВорожбянськийПоряд із с.Ворожба (поряд з к.н.5922982400:08:006:0209)60,0
9Ворожбянськийс.Ворожба, поряд із к.н. 5922982400:09:001:013215,0
10Ворожбянськийс.Ворожба, поряд із к.н. 5922982400:09:002:031715,0

Мета конкурсу: зменшення вартості та строків виконання землевпорядних робіт.

Умови  проведення  конкурсу:

Термін виконання робіт –  квітень 2023 року.

Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.

До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, за формою згідно з додатком 1 рішення першого пленарного засідання 30 сесії 8 скликання Лебединської міської ради від 09.12.2023 за № 619-МР;

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи-підприємця);

згода на обробку персональних даних  згідно з додаток 2 рішення першого пленарного засідання 30 сесії 8 скликання Лебединської міської ради від 09.12.2023 за № 619-МР (для претендента – фізичної особи-підприємця);

копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента– юридичної особи);

копія(ї) сертифікату(ів);

проект завдання на виконання послуг з виконання робіт,  у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних,  та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях)

Конкурсну документацію слід подати до Лебединської міської ради до 16.00 год.  31.03.2023 р.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з написом «На конкурс». Конкурс відбудеться о 10:30 03.04.2023 р. в Лебединській міській раді (42200, Сумська область, м. Лебедин, вул. Сумська,12).