Результати фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств Лебединської міської територіальної громади за 2022 рік

Інформація стосовно результатів фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств Лебединської міської територіальної громади за 2022 рік була детально розглянута під час чергового засідання виконавчого комітету Лебединської міської ради.

За детальною інформацією начальника управління економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лебединської міської ради Юрія МАГАЛЯСА, відповідно до Господарського кодексу України комунальні підприємства утворюються органом місцевого самоврядування у розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входять до сфери його управління для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої та іншої господарської діяльності.

Лебединська міська рада є засновником семи підприємств, а саме:

  • комунального некомерційного підприємства «Лебединська лікарня імені лікаря К.О.Зільберника» Лебединської міської ради (далі – КНП «Лебединська лікарня імені лікаря К.О.Зільберника»);
  • комунального підприємства «Лебединтеплоенерго» (далі – КП «Лебединтеплоенерго»);
  • комунального підприємства «Водоканал виконавчого комітету Лебединської міської ради» (далі – КП «Водоканал»);
  • комунального підприємства «Комбінат благоустрою виконавчого комітету Лебединської міської ради» (далі – КП «Комбінат благоустрою»);
  • комунального підприємства «Лебединська житлово-експлуатаційна контора виконавчого комітету Лебединської міської ради» (далі – КП «Лебединська житлово-експлуатаційна контора»);
  • комунального підприємства «Лебединське будинкоуправління мікрорайону «Черемушки» виконавчого комітету Лебединської міської ради» (далі – КП «Лебединське будинкоуправління мікрорайону «Черемушки»);
  • комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації виконавчого комітету Лебединської міської ради» (далі – КП «Бюро технічної інвентаризації») (далі – комунальні підприємства).

Уповноваженим органом управління комунальними підприємствами є виконавчий комітет Лебединської міської ради.

Загальний дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) комунальних підприємств за 2022 рік склав 174,5 млн. гривень. Найбільшу частку в загальному обсязі зазначеного показника займають: КНП «Лебединська лікарня імені лікаря К.О.Зільберника» (79,3%), КП «Водоканал» (11,1%), КП «Лебединтеплоенерго» (7,0%), КП «Комбінат благоустрою» (4,9%).

У цілому собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт послуг) комунальними підприємствами за звітний період склала 125,7 млн. гривень. Майже 37,2 відсотка у структурі собівартості займають витрати на сировину, паливо та електроенергію.

За результатами 2022 року комунальними підприємствами отримано чистого прибутку на суму 27,4 млн. гривень, а саме: КНП «Лебединська лікарня імені лікаря К.О.Зільберника» – 25,1 млн. гривень, КП «Водоканал» – 1,4 млн. гривень, КП «Лебединтеплоенерго» – 873,0 тис. гривень, КП «Лебединське будинкоуправління мікрорайону «Черемушки» – 6 тис. гривень, КП «Лебединська житлово-експлуатаційна контора» – 5 тис. гривень. Два підприємства за звітний період отримали збитків на суму 569 тис. гривень, а саме: КП «Комбінат благоустрою» – 534 тис. гривень, КП «Бюро технічної інвентаризації» – 35 тис. гривень.

Станом на 01.01.2023 загальна середньооблікова чисельність працівників комунальних підприємств – 695 осіб, що на 22 особи менше ніж у попередньому році. Станом на 01.01.2022 цей показник складав 717 осіб. Середня заробітна плата одного штатного працівника – 9 768 гривень, що на 45,8 відсотка вище законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати (6 700 гривень) та на 5,4 відсотка більше за показник 2021 року. Найнижчу заробітну плату отримують працівники КП «Лебединтеплоенерго» – 6 741 гривень.

Станом на 01.01.2023 заборгованість з виплати заробітної плати у комунальних підприємств відсутня.

На балансі комунальних підприємств перебуває майно Лебединської міської територіальної громади, вартість якого складає 422,4 млн. гривень, рівень зносу основних засобів становить у середньому 60 відсотків.

За 2022 рік комунальними підприємствами сплачено податків і зборів на суму 22,8 млн. гривень, що на 7,5 відсотка більше за показник 2021 року, у тому числі: державний бюджет – у сумі 4 млн. гривень, місцевий бюджет – у сумі 18,8 млн. гривень.

Загальний обсяг капітальних інвестицій, здійснених комунальними підприємствами на придбання основних засобів, їх модернізацію та капітальний ремонт, у 2022 році склав 27,8 млн. гривень проти 11,7 млн. гривень 2021 року.

Крім цього, члени виконавчого комітету розглянули ще низку інших важливих питань та прийняли відповідні рішення.