Інформація щодо укладення колективного договору

Колективний договір повинен бути на усіх підприємствах без винятку, навіть якщо там працює одна людина. На користь цього говорить ст.1 Закону України «Про колективні договори і угоди» та ч.7 ст.65 Господарського кодексу України.

Багато роботодавців ставляться до цього документу досить несерйозно і укладають його з такою мотивацією: аби було, про те це є досить важливим документом як для роботодавця так і для рядового працівника.

Колективний договір вигідний для роботодавця, тому що по-перше в договорі можна зобов’язати працівників виконувати усі вимоги з охорони праці, підтримання дисципліни, установити умови коли виплачується премія. Він поширюється на всіх працівників, як тих хто буде не проти його прийняття, так і тих, хто незадоволений. Це передбачено ст. 9 Закону «Про колективні договори і угоди» і підкріплено ст.18 КЗпПУ. З моменту його прийняття він набуває статусу Закону всередині підприємства. Але слід пам’ятати, що з текстом колективного договору потрібно ознайомити кожного новоприйнятого працівника.

По-друге колективний договір – це ваша страховка від претензій контролерів, які перевіряють дотримання законодавства про працю та про охорону праці та від працівників ДПС, які перевіряють правомірність нарахування виплат. Крім цього, у договорі можна закріпити міжпосадові співвідношення в оплаті праці, соціально-побутові пільги (дитяче оздоровлення або придбання для дітей працівників новорічних подарунків).

По-третє, у разі виникнення трудових спорів належно укладений колективний договір може стати для вас головним аргументом в таких суперечках, звісно якщо те що в ньому написано не суперечить законодавству.

Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників, власників та уповноважених ними органів. Всупереч поширеній думці, колективні договори та угоди укладають не лише на державних підприємствах. Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи. Крім того, колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства, установи, організації в межах компетенції цих підрозділів.

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства, установи, організації незалежно від того, чи є вони членами професійного союзу, і є обов’язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства, установи, організації.

Сторони колективного договору

Колективний договір укладається між роботодавцем з однієї сторони  і  однією  або кількома профспілковими органами, а у разі відсутності таких органів – представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом.

У разі відсутності на підприємстві первинної профспілкової організації, створених нею профспілкових органів або інших уповноважених трудовим колективом на представництво органів другою стороною колективного договору визнаються представники, обрані та уповноважені трудовим колективом.

Не допускається ведення переговорів та укладення колективних договорів і угод від імені працівників організаціями або органами, які створені чи фінансуються роботодавцями, політичними партіями.

У разі коли інтереси трудового колективу представляє профспілковий орган, інтереси роботодавця не можуть представляти особи, які є членами виборного органу цієї профспілки.

Доцільно зазначити, що умови колективних договорів, укладених відповідно до чинного законодавства, є обов’язковими для підприємств, на які вони поширюються, та сторін, що їх уклали. Але якщо умови колективних договорів погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, то такі умови є недійсними і включати їх до колективних договорів забороняється.

Звертаємо увагу на те, що чинне законодавство України забороняє будь-яке втручання, що може обмежити законні права працівників та їхніх представників або заборонити їх здійснення, з боку органів представницької і виконавчої влади та господарського управління, політичних партій, роботодавців при укладенні та виконанні колективних договорів.

Зміст колективного договору

Законодавство про працю не встановлює вимог щодо структури колективного договору. Сторони самостійно визначають його структуру, які розділи включити в договір, які додатки приєднати. Водночас законодавством досить докладно визначається зміст колективного договору.

Зміст колективного договору(угоди) і класифікація його умов визначені у Законі України «Про колективні договори та угоди», у ст. 13 КЗпП України та конкретизується сторонами в межах їх компетенції.

Зміст колективного договору складають взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин.

Зокрема, ці зобов’язання стосуються:

  • зміни в організації виробництва і праці;
  • забезпечення продуктивної зайнятості;
  • нормування і оплати праці, встановлення форм, систем, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат(доплат, надбавок, премій та ін.);
  • встановлення гарантій, компенсацій, пільг, участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом);
  • режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;
  • умов і охорони праці; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;
  • гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих;
  • умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці.

Колективним договором можуть передбачатись й інші, додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами, гарантії, соціально-побутові пільги.

Усі передбачені колективним договором норми і зобов’язання діють лише в межах конкретного підприємства, установи, організації, але поширюються на всіх працівників підприємства, установи, організації, незалежно від того, чи є вони членами профспілки.

Крім названих умов колективний договір може доповнюватися додатками. Такими додатками зазвичай є: перелік професій і посад із шкідливими умовами праці, які дають право на додаткову відпустку і скорочений робочий день; перелік посад працівників із ненормованим робочим днем, яким надається додаткова відпустка; список професій із шкідливими умовами праці, які дають право на безплатне одержання за встановленими нормами молока або інших рівноцінних харчових продуктів; список робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також робіт, пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам, зайнятих на яких, видаються безплатно за встановленими нормами спецодяг, спеціальне взуття, інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючі та знешкоджуючі засоби; перелік професій і посад працівників, яким дозволяється встановлювати підсумований облік робочого часу; угода з охорони праці, перелік доплат і надбавок та ін.

Згідно зі ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди», порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 13.02.2013р. №115 колективні договори підлягають повідомній реєстрації.

Повідомна реєстрація колективних договорів проводиться з метою забезпечення можливості врахування їх умов під час розгляду трудових суперечок (індивідуальних і колективних), що можуть виникнути в результаті застосування їх норм уповноваженими на це органами, і автентичності зразків і копій, поданих на реєстрацію.

Колективний договір подається на реєстрацію сторонами, які його підписали, у 3-х примірниках (перший, другий і копія). Усі примірники повинні бути прошиті, включаючи додатки. Витяг з протоколу загальних зборів (конференції) трудового колективу про прийняття колдоговору або внесення змін (доповнень) в діючий.

Реєстрація проводиться в двотижневий термін з дня отримання документа, перший та другий примірники якого повертаються сторонам, які подали його на реєстрацію. Копія цих документів зберігається у реєструючого органі. 

Контроль за виконанням колективного договору та відповідальність сторін

Відповідно до Закону України «Про колективні договори та угоди» та ст. 19 КЗпП України контроль за виконанням колективного договору здійснюється безпосередньо сторонами, які його уклали, або уповноваженими ними представниками. Порядок здійснення такого контролю визначається даним колективним договором.

Для підприємств, установ та організацій, товариств, господарств будь-якої форми власності Лебединської міської територіальної громади!

З метою проведення повідомної реєстрації колективних договорів та консультацій з питань реєстрації колективного договору Ви зможете звернутися до відділу праці, сімейної та гендерної політики управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради за адресою:  м. Лебедин, вул. Сумська,12, кабінет № 48,  тел.2-14-92.