Розвиток фізичної культури і спорту у місті Лебедині

Питання про виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Лебедині розглядалося під час чергового засідання виконавчого комітету Лебединської міської ради. За інформацією начальника відділу молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради Костянтина Забуги, з метою реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, а також максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень у місті Лебедині прийнята Програма, затверджена рішенням вісімнадцятої сесії Лебединської міської ради сьомого скликання від 28.02.2017 № 324-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в м. Лебедині на 2017-2020 роки». Над виконанням Програми у місті працюють 40 працівників сфери фізичної культури. З них: 16 вчителів загальноосвітніх шкіл міста, 2 викладачі вищого професійного училища лісового господарства, 10 викладачів коледжів І-ІІ рівнів акредитації, 3 спеціалісти дошкільних закладів, 6 тренерів-викладачів зі спорту. Усі працівники зі спеціальною освітою. З них – 8 пенсіонерів.

Загальна кількість учнів та студентів, які відвідують заняття з фізичної культури в місті – 4 513 осіб. З них: 3 рази на тиждень – 2 407 осіб (учні загальноосвітніх шкіл міста та частина учнів вищого професійного училища лісового господарства), 4 години на тиждень – 533 осіб (студенти коледжів І-ІІ рівнів акредитації).

Протягом 2019-2020 років забезпечено упровадження фізичної культури і спорту у повсякденний побут через проведення уроків фізичної культури у 1-11 класах, проведення у режимі дня ранкової фізичної зарядки до уроків, рухливих ігор з учнями 1-4 та 5-6 класів, фізкультхвилинок та вправ зорової гімнастики на уроках, занять у фізкультурних гуртках (усі шість закладів загальної середньої освіти) і спортивних секціях із відділення «футбол» та «легка атлетика» ДЮСШ. У 2019-2020 навчальному році відвідували заняття з фізичної культури 3 518 учнів шкіл та вихованців дошкільних навчальних закладів (908 – вихованці дошкільних навчальних закладів, 2 610 – учні закладів загальної середньої освіти). З них: 3 уроки фізичної культури відвідували 2 393 учні. У 2020-2021 навчальному році – відвідували відповідно 2 516 учнів закладів загальної середньої освіти та 736 вихованців дошкільних навчальних закладів. На уроках з предметів «фізична культура», «основи здоров’я» при проведенні позакласних спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, свят, спортивних змагань здійснюється робота по формуванню в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, забезпеченню мотивації здорового способу життя та недопущенню формування шкідливих звичок.

Продовжена робота по залученню учнів початкових класів до занять у спортивних групах напрямку «футбол» у ДЮСШ та відповідних шкільних гуртках.

У 2019-2020 навчальному році у різних видах міських спортивно-масових заходів взяли участь 1 627 учнів шкіл.

На жаль, протягом літа, в силу об’єктивних причин, не проведено організоване оздоровлення дітей та робота щодо організації навчання плаванню учнів навчальних закладів.

Протягом 2019-2020 навчального року спортивні змагання, згідно з планом-календарем, проводились до березня 2020 року, до початку карантину, тому ряд змагань ІІ міської літньої гімназіади (березень-травень) проведені не були.

У закладах освіти міста велась робота щодо створення умов для оздоровчої рухової активності та здорового способу життя учнів шкіл, вихованців закладів дошкільної та позашкільної освіти, ДЮСШ. У 2020-2021 навчальному році у закладах освіти працюють спортивні гуртки та секції:

  • у Лебединській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1 працюють секції гуртків футбол, настільний теніс та волейбол, до занять у яких залучені 38 учнів 6-9 класів;
  • у Лебединській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 працюють 2 секції гуртка легкої атлетики, до занять у яких залучені 30 учнів 5-11 класів;
  • у Лебединській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 4 працює секція гуртка футбол, до занять у якій залучені 18 учнів 5-9 класів;
  • у Лебединській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 5 працюють 3 секції гуртка волейбол, 1 секція гуртка футбол, до занять у яких залучені 57 учнів 5-11 класів. На базі школи працює міська секція карате, у якій займаються 38 учнів різних закладів освіти міста (керівник Сахнюк В.С.),
  • у Лебединській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 працює гурток спортивні ігри, до занять у якому залучені 25 учнів 8-11 класів. На базі школи працює міська секція боксу, у якій займаються учні різних закладів освіти міста (з них учнів школи № 6 – 20);
  • у Лебединській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 7 працюють гуртки волейболу та баскетболу, до занять у яких залучені 28 учні 7-11 класів.

З метою виявлення рівня фізичного розвитку щороку проводилося оцінювання фізичної підготовленості учнів закладів освіти міста. Підсумкові матеріали подаються до обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України, аналізуються відділом освіти виконавчого комітету Лебединської міської ради та розглядаються на нарадах керівників закладів освіти міста.

Забезпеченість закладів обладнанням, спортивним інвентарем, м’ячами складає 60 % і дає можливість проводити уроки та спортивні заняття на високому і достатньому рівнях, хоча і потребує поповнення. У кожній загальноосвітній школі створені комп’ютерні банки даних показників фізичного розвитку учнів. У вересні-жовтні 2020 року здійснено поповнення банку даних на учнів 5 та 10 класів.

Протягом 2019-2020 навчального року забезпечувався медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей у закладах загальної середньої освіти міста. До основної медичної групи за результатами проведених медичних оглядів у 2019-2020 навчальному році віднесені 2 261 учень, до підготовчої групи – 155 учнів, до спеціальної медичної –75 учнів. Окремих занять з учнями спеціальної медичної групи не проводилось. Вони відвідували уроки разом з учнями основної та підготовчої групи, завдання та навантаження давались їм з врахуванням медичних показань. Відповідно до планів роботи шкіл протягом першого навчального тижня вересня проводилися заходи Олімпійського тижня та Олімпійський урок. Цими заходами були охоплені практично всі учні 1-11 класів шкіл міста (2 586 учнів закладів загальної середньої освіти та 417 вихованців закладів дошкільної освіти). Слід відзначити роботу з цього питання Лебединської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 (директор Верхова В.Ю.). До заходів Олімпійського тижня та Олімпійського уроку залучалися всі учні та педагоги школи, відомі спортсмени, ветерани спорту. Останні кілька років почесним гостем спортивних свят у цій школі є голова Сумського обласного відділення Національного Олімпійського Комітету України Олена Петрова. Цікаві і змістовні спортивні заходи інформаційно-оздоровчого характеру проведені і в Лебединській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 5, Лебединській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 7, Лебединському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Калинка», Лебединському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Чайка» та інших закладах.

При проведенні засідання міського методичного об’єднання вчителів фізичної культури (далі – методичне об’єднання) у серпні 2019 році зроблений аналіз стану розвитку спортивно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи у школах міста, розроблені заходи щодо підвищення її ефективності. На серпневому засіданні методичного об’єднання вчителів фізичної культури визначені основні напрямки та завдання щодо збільшення обсягу рухової активності учнів. Методичне об’єднання протягом року на своїх семінарах розглядало поточні питання цієї роботи.

У режимі дня у дошкільних навчальних закладах міста передбачені та виконуються ряд заходів, спрямованих на покращення фізичного виховання учнів та рухової активності дітей. Щотижня у групах вихованців проводяться: 2 заняття з фізичної культури, 2 заняття з фізичної культури на свіжому повітрі, 1 пішохідний перехід, а також щоденно: ранкова зарядка, коригуючі вправи після сну, рухливі ігри, один раз у 2 тижні у ігровій формі спортивні розваги.

У загальноосвітніх школах щоденно проводиться ранкова фізична зарядка до уроків. У теплу пору року – на подвір’ї школи, у холодну – у шкільних коридорах та рекреаціях, а також у класах (початкові класи). Фізична зарядка відбувається з музичним супроводом, проводять її учителі фізичної культури, учителі-класоводи або спеціально підготовлені і визначені учні з числа старшокласників та спортивних активістів. Слід відзначити роботу, яка проводилась з цього напрямку у Лебединській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1, Лебединській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 4 та Лебединській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6.

На уроках проводяться фізкультхвилинки, виконуються вправи зорової гімнастики, з учнями початкових класів – рухливі ігри на перервах.

Протягом року відповідно до планів спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи у закладах освіти міста проводились комплексні багатоступеневі змагання, фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи, а також комплексні спортивні заходи з залученням батьків, учителів, громадських активістів. Зокрема, це змагання «Тато, мама і я – спортивна сім’я», «Ми, батьки і вчителі», «Ну-мо, хлопці!», «Нащадки козацької слави», «Джура» та інші.

Із 16 вчителів фізичного виховання загальноосвітніх шкіл 1 вчитель має звання «старший учитель» і 3 вчителі мають вищу категорію.

До масових видів спорту, які культивуються в навчально-виховних закладах міста Лебедина відносяться: волейбол, баскетбол, легка атлетика, футбол, футзал, настільний теніс. У всіх навчальних закладах міста проведено фізкультурно-оздоровчий патріотичний конкурс школярів України «Козацький гарт», який пройшов у два етапи, Всеукраїнські дитячі спортивні ігри «Старти надій», «Олімпійське лелеченя», «Олімпійський тиждень», «Олімпійський урок», «Ігри Чемпіонів». Виконується план проведення спортивно-масових змагань шкіл міста. Для учнів щорічно проводиться міська спартакіада школярів з 7 видів спорту. У канікулярний період проводяться окремі спортивні змагання та спартакіади з різних видів спорту. Збірні команди школярів виїжджали на 5 обласних змагань з різних видів спорту.

У місті працює Лебединський центр позашкільної освіти Лебединської міської ради Сумської області, де також працюють гуртки спортивного напрямку, а саме: шаховий, судномодельного спорту та спортивного танцю, де задіяні більше 80 дітей. Вихованці гуртків більше п’яти разів були переможцями та призерами різноманітних обласних та всеукраїнських змагань. У лютому 2019 року в місті вперше було проведено Всеукраїнські змагання зі спортивно-бального танцю «Кубок міського голови «Golden cup – 2019». Прийняло участь 404 учасники.

У комунальному закладі Сумської обласної ради «Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А.С.Макаренка» (далі – педагогічний коледж) розвиваються такі види спорту: юнацький міні-футбол, легка атлетика і види, які пов’язані з нею, юнацький баскетбол, волейбол, настільний теніс, дзюдо, панкратіон. У комунальному закладі Сумської обласної ради «Лебединський фаховий медичний коледж імені професора М.І.Сітенка» (далі – медичний коледж) – дівочий баскетбол, юнацький футзал. У Державному професійно-технічному навчальному закладі «Лебединське вище професійне училище лісового господарства» (далі – ВПУ лісового господарства) – юнацький міні-футбол, юнацький волейбол, гирьовий спорт. У кожному коледжі та училищі проводяться обов’язкові внутрішні змагання. Збірні команди коледжів та училища приймають участь у міській комплексній спартакіаді серед вищих навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл з 8 видів спорту. Це легкоатлетичний крос, настільний теніс, волейбол, баскетбол, міні-футбол, лижні гонки, легка атлетика, допризовне багатоборство. Однією з ланок у підготовці спеціалістів фізичного виховання та тренерів з видів спорту у нашому місті є педагогічний коледж. Роботи з фізичного виховання та підвищення спортивної майстерності ведуть 8 фахівців фізичного виховання. Так, збірні команди спортсменів педагогічного коледжу протягом 2019-2020 навчального року в своїй групі вибороли 2-ге загальнокомандне місце в обласній спартакіаді. На відповідному рівні проводиться робота і в медичному коледжі та ВПУ лісового господарства. Вони також приймають участь як в міських, так і в обласних змаганнях, займають призові місця і готують збірників міста до участі у обласних змаганнях.

На базі медичного коледжу працює спортивний зал, де під час осінньо-зимового періоду проходять усі міські та обласні змагання з ігрових видів спорту, а в цьому році ще й приймали обласні зональні змагання з баскетболу серед дівчат вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. У ВПУ лісового господарства протягом останніх двох років був змінений докорінно підхід до викладання уроків фізвиховання та роботи спортивних секцій, що дало можливість приймати участь у міських та обласних змаганнях та зайняти 3-те місце в своїй підгрупі в обласній спартакіаді серед професійно-технічних закладів Сумщини.

З неолімпійських видів спорту особливу популярність серед студентів педагогічного училища та шкільної молоді міста набув панкратіон під керівництвом Міської федерації панкратіону України. Вихованці секції прийняли участь у 2 обласних та 1 всеукраїнському змаганнях з панкратіону і повернулися додому з 19 золотими, 9 срібними та 11 бронзовими медалями. Кращі вихованці федерації – Дремлюги Станіслав та Захар, Парфило Владислав, Ігнатов Владислав, Безкоровайна Владислава, Казимерчук Владислав та інші. Керівник Гавриш Сергій Григорович отримав у 2019 році звання «Заслужений тренер України».

Працюють у місті і громадські федерації з видів спорту, такі, наприклад, як міськрайонна федерація футболу, яка була створена у 1998 році. Під егідою федерації у системі проводяться першості, кубки з футболу та міні-футболу для різних верств населення міста Лебедина, змагання на призи клубу «Шкіряний м’яч», «Золота осінь» та інші. П’ять років поспіль проходять змагання з футзалу серед дівчат, де беруть участь 5 загальноосвітніх шкіл міста. В обласних змаганнях від міста приймає участь 2 футбольні команди: «Лебединець-2» виступає молодіжним складом футболістів міста – учнів ДЮСШ. У Обласній Першості-2019 футбольна команда «Лебединець» зайняла 5-те місце. У 2020 році команда не брала участі. Було проведено міськрайонний турнір з міні-футболу, в якому взяли участь 10 команд. Для підтримки федерації з міського бюджету в 2020 році було виділено 60,0 тис. гривень.

Міська федерація кіокушинкай карате базується у спортивному клубі «Атлетико». Протягом 2020 року здійснено 4 виїзди на обласні та всеукраїнські змагання, підготовлено та отримано 6 учнівських розрядів та повернулося до міста 12 золотих, 7 срібних та 5 бронзових призерів змагань. Це – Трофименко Яна, Покутній Дмитро, Губський Богдан, Гнатюк Андрій та Голуб Назар. За результатами їх вдалих перемог можна слідкувати на сторінках міських газет та інтернет-видань. Для фінансової допомоги федерації з коштів міського бюджету виділено 6,0 тис. гривень.

Також у місті працює секція з карате JKS від обласної асоціації карате шотокан під керівництвом Сахнюка Віталія Сергійовича. Неодноразово юні спортсмени виїжджали на обласні та всеукраїнські змагання і поверталися до міста з перемогами. Окремо слід відзначити Анастасію Борисенко, яка є неодноразовим призером Кубків Світу з цього виду спорту. На даний час в секції займаються 40 учнів.

Майже 6 років на базі Лебединської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 існує секція з боксу під керівництвом тренера-викладача Орєхова Віталія Олеговича. Протягом 2020 року здійснено 5 виїздів вихованців на обласні та всеукраїнські змагання, на яких спортсмени отримали 18 золотих,11 срібних та 5 бронзових нагород. Кращі вихованці секції – Плахотько Назар, Плаходько Богдан, Верхов Костянтин, Заплюсвічка Денис, Міхайленко Олег, Грушка Сергій, Заплюсвічка Денис та Плахотько Назар є кандидатами у майстри спорту України з боксу. З жовтня 2019 року в місті запрацювала громадська організація «Лебединська організація боксу».

Для розвитку масового спорту залучаються жителі не тільки міста Лебедина, а й любителі спорту Лебединського району. З листопада по квітень на базі спортивного залу медичного коледжу проводиться відкритий чемпіонат міста Лебедина з футзалу, де у цьому сезоні брало участь 8 команд. З них: 6 міських та 2 команди сіл району. Навесні проводиться міськрайонний турнір з волейболу, де приймає участь по 3 міських та районних команди.

Не залишаються осторонь спорту і діти-інваліди. На території міста працює Лебединська спеціалізована школа-інтернат, у якій, крім викладання уроків фізичного виховання, працюють ще й спортивні гуртки тренерів від обласної організації «Інваспорт». Стало доброю традицією відкривати обласну спартакіаду «Сяйво надії» на базі Лебединської спеціалізованої школи-інтернату. Ми приймаємо обласні зональні змагання серед спецшкіл із видів спорту: настільний теніс , легкоатлетичний крос, легка атлетика, міні-футбол.

З жовтня 2018 року в місті запрацював міський осередок спортивного клубу інвалідів «Фенікс». На даний час кількість членів клубу більше 25 учасників. Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради разом із відділом освіти виконавчого комітету Лебединської міської ради проводять постійний контроль щодо ведення уроків Захисту Вітчизни. Кожного року проводиться комплексна перевірка допризовної підготовки юнаків. Усього підсумковими заняттями за курс предмета «Захист Вітчизни» охоплено 111 учнів 10-11класів. Заняття з юнаками проводилися на базі шкіл з виїздом для виконання навчальних стрільб бойовими патронами з автомата Калашникова. При проведенні спартакіади допризовної молоді до змагань був залучений Лебединський об’єднаний міський військовий комісаріат і спортсмени змогли практично ознайомитися з бойовою зброєю та екіпіровкою воїна Збройних сил України.

За ініціативи громадської організації «Національний корпус» разом з громадськими організаціями «Місто 2.0» та «Патріот» у травні проводяться змагання зі спортивного орієнтування «Лебединський азимут», де бере участь близько 100 учасників з різних куточків Сумської області.

Для жителів, які бажають індивідуально займатися фізичною культурою, у місті працює два спортивних клуби: «Шейпінг-клуб» ПП Дружиніна О.В., спортивний клуб «Атлетико» (ПП Костюков С.М.).

У сквері ім. Павла Полуботка для усіх жителів міста працює майданчик зі штучним покриттям для ігрових видів спорту. На вулиці Сумській працює вуличний спортивний майданчик з тренажерним обладнанням. З бюджету міста виділено кошти на реконструкцію адмінприміщення міського стадіону, що належить ДЮСШ. У цьому році зроблено ремонт роздягалень першого та другого поверхів. У листопаді 2019 року для жителів мікрорайону «Кобижча» було встановлено майданчик з тренажерним обладнанням.

До занять спортом залучає ДЮСШ, яка працює з 1965 року. У спортивній школі навчається 175 учнів (футбол – 98 учнів, легка атлетика – 77 учнів). Це 7 % від загальної кількості учнів шкіл міста. З дітьми працюють 6 штатних тренерів. Протягом 2019-2020 років вихованці відділення легкої атлетики більше 4 разів були переможцями та призерами обласних змагань. Серед команд ДЮСШ області з легкої атлетики збірна команда ДЮСШ зайняла 3-тє загальнокомандне місце. Яскравими моментами лебединських легкоатлетів є виступ учня ДЮСШ Михайла Чурбакова на обласних та всеукраїнських змаганнях. На фінансування спортивно-масових заходів у 2020 році виділено 181,0 тис. гривень. Використано 53,0 тис.гривень. Пріоритетами для міста в 2020 році є такі види спорту як легка атлетика, футбол, панкратіон, бокс, карате шотокан, кіокушинкай карате.