Робота “Інклюзивно-ресурсного центру” протягом 2019 року

Питання стосовно діяльності комунальної установи Лебединської міської ради “Інклюзивно-ресурсний центр” розглядалося сьогодні під час апаратної наради. Як поінформувала присутніх на нараді директор установи Олена Літковець, “Інклюзивно-ресурсний центр” є установою, що утворилася з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами, віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі – комплексна оцінка), надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження (крім вихованців дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу, учнів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів).

Правовими аспектами функціонування КУ ІРЦ ЛМР є: Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» від 05.06.2014р. №1324,  Укази Президента України від 01.06.2005 р. №900 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», від 18.12.2007 р. №1228/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини»від 25.08.2015 р. №501, «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю» від 3.12.2015р. №678, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2011р. №872 «Про Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», від 01.10.2010 року №912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання, «Положення  про інклюзивно-ресурсний центр», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545.

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання в освітніх закладах на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей. Взаємодія з іншими дітьми сприяє когнітивному, фізичному, мовному, соціальному та емоційному розвитку дітей з особливими освітніми потребами. При цьому в інклюзивних класах (групах) взаємодія між учнями (дітьми) з особливими освітніми потребами та дітьми з типовим рівнем розвитку сприяє налагодженню між ними дружніх стосунків, завдяки чому діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей, стають більш чуйними, готовими до допомоги.

Спільна освіта дітей з обмеженими можливостями та їх здорових однолітків є основою їхньої інтеграції та соціальної адаптації. Інклюзивне навчання повною мірою не є альтернативою спеціальній освіті, проте воно значно розширює її можливості.

Перспективним шляхом її розвязання є організація такого педагогічного процесу, який застосовує спеціальну методику навчання та виховання учнів із особливими освітніми потребами за місцем проживання і створює умови для  їх розвитку. Створення умов для реалізації державної політики в частині забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку у сфері освіти.

Інклюзивно-ресурсний центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця. 

Мета діяльності ІРЦ – реалізація державної політики щодо формування нової філософії ставлення до дітей із особливостями психофізичного розвитку, забезпечення їх конституційних прав та державних гарантій на здобуття якісної освіти в місті та районі.

Проведення комплексної оцінки є пріоритетним напрямком діяльності Центру з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини.

Станом на 02.01.2020 р. прийнято 215 заяв від батьків та проведено 215 комплексних оцінювань освітніх потреб дітей. Видано на руки 210 висновків із зазначенням освітньої програми навчання, рекомендаціями щодо організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами. З них:

  • 80 дітей з порушеннями мовлення;
  • 5 дітей з порушеннями слуху;
  • 2 дітей з порушеннями зору;
  • 40 дітей з порушеннями інтелектуального розвитку;
  • 24 дитини із затримкою психічного розвитку;
  • 4 дітей мають розлади аутистичного спектру;
  • 8 дітей мають порушення опорно-рухового апарату;
  • 9 дітей, які мають складні порушення розвитку;
  • 3 дітей – особливих освітніх потреб не виявлено;
  • 30 дітей, які мають інші порушення, зокрема, порушення емоційно-вольової сфери тощо.

Фахівці ІРЦ надають консультації та взаємодіють з педагогічними працівниками дошкільних закладів, закладів загальної середньої освіти та професійно-технічних навчальних закладів з питань організації інклюзивного навчання, здійснюється інформаційно-просвітницька діяльність шляхом проведення  засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів, семінарів, конференцій з питань організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами:

 У 2019 році фахівці установи провели наступні заходи

Семінари з таких тем:

– «Мета та завдання ІРЦ в здобутті освіти дітьми з ООП, надання психолого-педагогічної допомоги»;

– «Організація інклюзивного навчання в ЗЗСО, роль ІРЦ в реалізації інклюзивної освіти в світлі НУШ»;

– «Організація інклюзивного навчання в ЗДО і роль ІРЦ в реалізації інклюзивної освіти для дітей з ООП дошкільного віку»;

Майстер-клас практичного психолога Сумської ГО центр соціально-психологічної реабілітації «Світ щасливих дітей» на тему «Робота з дітьми з розладами аутистичного спектру».

Конференції з обміну досвіду «Робота практичного психолога з дітьми з ООП» для психологів міста та району».

Психологічна гра для батьків «Я – мама».

Семінар для фахівців із соціальної роботи міста та району «Різні можливості – рівні права».

Постійно фахівці ІРЦ надають консультативно-психологічну допомогу батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей. Це відбувається щоденно у формі індивідуальних бесід або батьківських зборів.

Не менш важливим напрямком діяльності Центру є участь у командах психолого-педагогічного супроводу дітей, яким організовано інклюзивне навчання в закладах освіти міста та району. Фахівцями ІРЦ надається консультативно-методична допомога педагогічним працівникам з питань організації навчально-виховного процесу дітей з різними особливостями розвитку. Наші спеціалісти побували в кожному закладі освіти, де організоване інклюзивне навчання та взяли участь у складанні ІПР.

На сьогоднішній день в Лебединському районі відкрито 16 інклюзивних класів та 1 інклюзивну групу в ЗДО, в яких навчається та виховується 20 дітей, а в місті Лебедині  відкрито 16 інклюзивних класів, в яких навчається 21 дитина та 5 інклюзивних груп ЗДО, в яких виховується 5 дітей з ООП.

Крім того, наші фахівці проводять індивідуальні та групові заняття з дітьми з ООП. В 2019 році послуги фахівців Центру отримували 57 дітей, а в 2020 році – 39 дітей.

Фахівці Центру постійно взаємодіють з міськими та районними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту, службами у справах дітей щодо виявлення та надання своєчасної психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів.

Також  наш Центр тісно співпрацює з громадськими організаціями міста, зокрема, разом із волонтерами місії «Духовне відродження» були проведені оздоровчі заходи в зимовий і літній період.

Постійно ведеться реєстр дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в центрі, журнал обліку висновків про комплексну оцінку, реєстр фахівців, які працюють з дітьми з ООП в закладах міста та району, реєстр закладів освіти.

Діяльність ІРЦ постійно висвітлюється в ЗМІ: місцевому щотижневику «Будьмо разом» та міськрайонній газеті «Життя Лебединщини», сайтах Лебединської міської ради, Лебединської районної ради, міського та районного відділів освіти, на соціальній сторінці директора у Фейсбуці, а також на сайті Центру.

У минулому році було облаштовано ресурсну кімнату відповідно до стандартів. Значно покращилася матеріально-технічна база установи, зокрема, в кабінети логопедів, психолога і директора придбані меблі, стільці, дитячі та офісні столи, програму «Живий звук» та ноутбук в кабінет логопеда, сухожарочні шафи та логопедичні зонди. А також виконано ремонт приймальні, кабінету реабілітолога та закуплено спортивне обладнання.

Не дивлячись на те, що в минулому році було виконано значний обсяг робіт та придбано таку кількість обладнання, Центр недостатньо забезпечений оргтехнікою, дидактичним та демонстраційним матеріалом для ефективного надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.