Зміни в обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім’ї для усіх видів державної соціальної допомоги з 1 липня 2020 року

22 липня Кабінет Міністрів України ухвалив Порядок обчислення сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, який застосовується з 1 липня 2020 року.

До середньомісячного сукупного доходу враховуються такі доходи:

•             заробітна плата в розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб;

•             грошове забезпечення військовослужбовців;

•             пенсія, щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці;

•             стипендія, у тому числі із сумою її індексації, нарахованої відповідно до закону (крім соціальної стипендії, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа);

•             соціальні виплати, які призначаються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення;

•             житлова субсидія та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;

•             допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування;

•             грошові перекази, отримані із-за кордону;

•             інші доходи, відомості про які отримано від ДПС і Пенсійного фонду України, а також доходи, які задекларовано особою.

До середньомісячного сукупного доходу не включаються:

•             частина допомоги при народженні дитини, виплата якої проводиться одноразово;

•             частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої проводиться одноразово;

•             одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”;

•             державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

•             допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

•             щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

•             компенсація послуги “муніципальна няня”, що виплачується отримувачу такої послуги;

•             державна соціальна допомога, яка виплачується з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А;

•             суми сплачених особою аліментів (за умови документального підтвердження фактичної сплати);

•             суми отриманих аліментів;

•             спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб;

•             доходи від розміщення депозитів;

•             оплата праці членів виборчих комісій, а також осіб, яких залучають до роботи у цих комісіях, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів;

•             допомога громадських та благодійних організацій;

•             допомога на поховання;

•             матеріальна допомога дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, а також сім’ям, у яких проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, яка виплачується за рахунок коштів місцевих бюджетів;

•             допомога, компенсація, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, є одноразовою та отримана протягом одного календарного року;

•             вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, технічних та інших засобів реабілітації, в тому числі грошова компенсація вартості самостійно придбаних технічних засобів реабілітації, вартість отриманих дитячих новорічних подарунків;

•             суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, завданої здоров’ю працівника під час виконання ним своїх трудових обов’язків;

•             одноразова натуральна допомога “пакунок малюка”;

•             допомога, отримана в межах реалізації соціальної благодійної програми з відновлення добробуту мешканців і розвитку територіальних громад Донецької та Луганської областей.

Для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід, обчислений у таких розмірах мінімальної заробітної плати станом на кінець періоду, за який враховуються доходи:

–              одного розміру мінімальної заробітної плати – для платників єдиного податку першої групи;

–              двох розмірів мінімальної заробітної плати – для платників єдиного податку другої групи;

–              трьох розмірів мінімальної заробітної плати – для платників єдиного податку третьої групи.

При цьому для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування і є платниками єдиного податку першої – третьої груп, не враховується дохід, отриманий самозайнятою особою, та дохід від провадження підприємницької діяльності, інформацію про які подано ДПС на запит органу соціального захисту населення. Система оподаткування та групи платників єдиного податку для спрощеної системи оподаткування визначаються станом на останній місяць періоду, за який враховуються доходи.

Доходи від реалізації молока та молочної сировини, а також продукції тваринництва враховуються у розмірі 30 відсотків нарахованих сум.

Під час обчислення державної соціальної допомоги для розрахунку середньомісячного сукупного доходу за кожний місяць, в якому відсутні доходи, включаються:

•             0,5 розміру мінімальної заробітної плати станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, – для непрацюючих працездатних осіб, які не мали доходів протягом періоду, за який враховуються доходи, та/або якими чи за яких не сплачено єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи (крім військовослужбовців, а також осіб, щодо яких наявна заборгованість роботодавця із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, або осіб, які відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування); осіб, які зареєстровані в центрі зайнятості та не отримували допомогу по безробіттю; осіб, які доглядали за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку;

•             0,25 розміру мінімальної заробітної плати станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, – для осіб, які навчалися за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та протягом періоду, за який враховуються доходи, не отримували стипендії;

•             фактично отримані особами доходи – у разі, коли протягом періоду, за який враховуються доходи, вони отримували хоча б один із таких видів доходів, як пенсія, стипендія, державна допомога сім’ям з дітьми, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею, допомога по безробіттю, компенсація за надання соціальних послуг з догляду;

•             фактично отримані особами доходи – у разі, коли вони звертаються за призначенням тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею та державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

•             фактично отримані особами доходи – у разі, коли вони перебували на строковій військовій службі.