ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ (БЮДЖЕТ УЧАСТІ) МІСТА ЛЕБЕДИНА НА 2019 РІК

30 січня 2019 року відбулася чергова сорок п’ята сесія Лебединської міської ради сьомого скликання. Під час сесії депутатським корпусом було прийнято рішення про Міську цільову програму «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Лебедина на 2019 рік».

Громадський бюджет (бюджет участі) міста Лебедина на 2019 рік — це програма, завдяки якій територіальна громада міста Лебедина має можливість впливати на розподіл частини коштів міського бюджету та сприяти розвитку міста. За її умовами кожен дієздатний громадянин України віком від 16 років, який зареєстрований, або проживає на території Лебединської міської ради, що підтверджується офіційними документами, або громадська організація, що здійснює свою діяльність на території Лебединської міської ради, яка безпосередньо, або її осередки зареєстровані у місті Лебедині може подати заявку на реалізацію проекту, який вирішить нагальну проблему міста та покращить умови проживання в ньому. Проекти, які отримають підтримку громади у процесі голосування, будуть реалізовані за кошти міського бюджету.

Кошти громадського бюджету на 2019 рік розподіляються за категоріями проектів:

проекти, що подаються авторами – фізичними особами, на які виділяється 200,0 тис. гривень із загального обсягу громадського бюджету;

проекти, що подаються авторами – громадськими організаціями, на які виділяється 100,0 тис. гривень із загального обсягу громадського бюджету.

Перед тим, як подати проект на участь у громадському бюджеті, автору необхідно ознайомитись з Положенням про громадський бюджет міста Лебедина на 2019 рік за посиланням: http://lebedyn.com.ua/download/778-mr-pro-misku-cilovu-programu-gromadskij-byudzhet-byudzhet-uchasti-mista-lebedina-na-2019-rik/

Термін подачі проектів визначається Робочою групою по громадському бюджету міста Лебедина та оприлюднюється в друкованих виданнях або на сайті Лебединської міської ради http://lebedyn.com.ua/економіка/gromadskij-byudzhet/.

Проект подається особисто автором (одним з авторів) проекту у паперовому вигляді з поміткою «Громадський бюджет міста Лебедина» за адресою: вулиця Пушкіна, 2, місто Лебедин, Сумська область.

Від одного автора протягом 2019 року може надходити не більше одного проекту.

Проекти повинні відповідати наступним істотним вимогам:

  • мати підтримку не менше 10 жителів територіальної громади Лебедина;
  • назва проекту має відображати зміст проекту і бути викладена лаконічно, одним реченням;
  • проект не повинен суперечити чинному законодавству України;
  • реалізація проекту належить до компетенції виконавчих органів Лебединської міської ради;
  • проект має відповідати стратегічним пріоритетам і цілям розвитку міста Лебедина;
  • проект у сфері просторового розвитку має відповідати Генеральному плану міста Лебедина, іншій містобудівній документації та реалізовуватись на землях та об’єктах, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Лебедина;
  • проект повинен бути реалізований протягом бюджетного 2019 року і спрямований на кінцевий результат.

Усі подані проекти підлягають попередньому аналізу та оцінці. Кращі проекти серед тих, які отримали позитивну попередню оцінку, визначаються шляхом голосування.

Затверджені Робочою групою реєстри позитивно та негативно оцінених проектів та проекти, які допускаються до голосування, розміщуються на офіційному сайті Лебединської міської ради в розділі «Економіка», підрозділ «Громадський бюджет міста Лебедина» або у засобах масової інформації.

Голосування проводиться у спеціально визначених Робочою групою по громадському бюджету міста Лебедина пунктах для голосування шляхом заповнення друкованої версії бланку для голосування, який можна отримати в пунктах голосування або попередньо роздрукувати з офіційного сайту Лебединської міської ради. У пункті для голосування можна також отримати перелік проектів, допущених до голосування.

Оголошення про голосування та перелік пунктів для голосування оприлюднюються на офіційному сайті Лебединської міської ради або в засобах масової інформації не пізніше, ніж за 5 робочих днів до початку голосування.

Кожен мешканець міста (громадяни України віком від 16 років, які зареєстровані або проживають на території Лебединської міської ради, що підтверджується офіційними документами) може особисто проголосувати за один проект.

Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою.

Інформація про проекти-переможці публікується на сайті Лебединської міської ради в розділі «Економіка», підрозділ «Громадський бюджет міста Лебедина» або в засобах масової інформації.

Проекти, які перемогли за підсумками голосування для фінансування у 2019 році в рамках громадського бюджету міста Лебедина фінансуються після прийняття Лебединською міською радою рішення про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Лебедина на 2019 та наступні 2020-2021 програмні роки та внесення відповідних змін до міського бюджету на 2019 рік з розподілом передбаченої суми по головних розпорядниках коштів.

Виконавцями проектів-переможців визначаються головні розпорядники коштів міського бюджету – виконавчі органи Лебединської міської ради, які повинні здійснювати контроль за реалізацією проекту на будь-якому етапі.

Автор проекту має право знайомитися з ходом реалізації проекту.

Інформація про хід реалізації проектів-переможців розміщується на офіційному сайті Лебединської міської ради в розділі «Громадський бюджет міста Лебедина».