Право доярок на пільгову пенсію

З 01.04.2015 р. згідно із Законом України від 02.03.2015 р. № 213-VІІІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення” відбулися зміни і в порядку призначення пенсій жінкам, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства. У зв’язку з цим розглянемо порядок призначення пільгових пенсій дояркам на прикладі.
Жінка досягла 50-річного віку в березні 2014 р. Понад 20 років працювала дояркою, довідки про роботу та виконання норм обслуговування тварин отримала з господарств лише у червні 2015 р. Чи має право заявниця на пільгову пенсію як дорка?
Згідно п. “д” ст. 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення” право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, після досягнення 55 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років за умови виконання встановлених норм обслуговування.
До досягнення 55-річного віку право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
50 років – по 31 березня 1965 року включно;
50 років 6 місяців – з 1 квітня 1965 року по 30 вересня 1965 року;
51 рік – з 1 жовтня 1965 року по 31 березня 1966 року;
51 рік 6 місяців – з 1 квітня 1966 року по 30 вересня 1966 року;
52 роки – з 1 жовтня 1966 року по 31 березня 1967 року;
52 роки 6 місяців – з 1 квітня 1967 року по 30 вересня 1967 року;
53 роки – з 1 жовтня 1967 року по 31 березня 1968 року;
53 роки 6 місяців – з 1 квітня 1968 року по 30 вересня 1968 року;
54 роки – з 1 жовтня 1968 року по 31 березня 1969 року;
54 роки 6 місяців – з 1 квітня 1969 року по 30 вересня 1969 року.
Оскільки заявниця народилася до 31 березня 1965 р., то її пільговий пенсійний вік, як і до змін у законодавстві – 50 років. До 20-річного стажу, який дає право на пільгову пенсію, доярці зараховуються періоди роботи, коли вона виконувала встановлені норми обслуговування тварин.
Виконання норм обслуговування підтверджується довідкою адміністрації колгоспу, радгоспу чи іншого підприємства сільського господарства, де виконується робота, що дає право на цю пенсію. Якщо підприємство ліквідоване, пільговий стаж підтверджується рішенням відповідної комісії.
Проте відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (саме за нормами цього Закону обчислюється розмір пенсій дояркам), якщо особа із заявою про призначення пенсії звернулася після спливу трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсія за віком призначається з дня звернення за пенсією.
Пунктом 1.7 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1 (зі змінами), передбачено, що днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, відповідної заяви.
Якщо до заяви про призначення пенсії додано не всі потрібні документи, орган, що призначає пенсію, письмово повідомляє заявника про те, які документи потрібно подати додатково, про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис. Якщо вони будуть подані не пізніше від трьох місяців з дня повідомлення про потребу подання додаткових документів, то днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття відповідної заяви.
Враховуючи, що документи про пільговий стаж та відповідну заяву до управління Пенсійного фонду заявниця подала у червні 2015 р. (після спливу трьох місяців з дня досягнення 50-річного віку), пенсія на пільгових умовах буде призначена лише з дня звернення до територіального органу Пенсійного фонду України.

Начальник відділу з обслуговування
та розгляду звернень громадян О. Ю. Попова
pens_milk