Міський голова

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА


БАКЛИКОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Графік прийому громадян

Перший і третій понеділок з 14:00 до 17:00(телефон для запису на прийом 2-19-50)
Виїзні прийоми громадян за окремим графіком.

Телефон, факс 3-95-62 факс: 2-30-12

Народився у місті Лебедині 04 вересня 1964 р. Громадянин України.

Освіта: У 1981 р. закінчив 10 класів Лебединської СШ №5. У 1992 р.  отримав диплом вчителя історії та суспільствознавства у Сумському педагогічному інституті. У 1996 р. – отримав кваліфікацію бухгалтера у Харківському фінансово-економічному інституті. У 2019 році закінчив Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність “Публічне управління та адміністрування”.

Трудова діяльність: 1981-1982 рр. токар, автослюсар Лебединського заводу верстатних вузлів;
1982-1984 рр. командир відділення розвідки повітряно-десантних військ;
1985-1987 р токар  Лебединського заводу верстатних вузлів;
1987 р вчитель фізкультури Лебединської СШ №3;
1987-1992 рр. вчитель фізкультури, трудового навчання, історії Гудимівської СШ Лебединського району;
1992-1994 рр. приватний підприємець; 1994-1995 рр. спеціаліст  оргвідділу Лебединського міськвиконкому; 1995-1996 рр. комерційний директор МПП «Крестина»;
1996-2015 рр. – директор МПП «Альфа»;
2015-2020 рр. – Лебединський міський голова

З 25 жовтня 2020 року повторно обраний на посаду Лебединського міського голови.

Громадська діяльність:  1986-1987 р – голова комісії з трудових спорів профкому Лебединського заводу верстатних вузлів. У 1993 р в Австрії вивчав систему місцевого самоврядування на запрошення австрійської організації «Народна  допомога», як представник Сумської області. З травня 2014 року займається волонтерською діяльністю. У січні 2015 року отримав Подяку від штабу Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. З травня 2015 року є співзасновником Благодійного фонду «Волонтери Лебединщини». Член Ради підприємців при Сумській обласній державній адміністрації, заступник голови комісії з питань фармації.

Одружений. Дружина – Бакликова Ірина Олексіївна, 01.03.1967 р.н., лікар, провізор, завідуюча аптекою; син – Бакликов Олександр Олександрович, 15.09.1987 р.н., інженер з систем захисту інформації АТ «Інститут інформаційних технологій»; донька – Бакликова Ірина Олександрівна, 23.02.1997 р.н., випускниця Харківського національного університету будівництва та архітектури.

Компетенція

Стаття 42.  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року визначає повноваження сільського,  селищного,  міського голови.

1. Повноваження   сільського,  селищного,  міського  голови починаються  з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його  обрання. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються  в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної,  міської  ради,  обраної  на наступних чергових місцевих виборах,  або,  якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої  особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового  припинення  його  повноважень  відповідно  до частин першої та другої статті 79 цього Закону.

2. У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його  повноважень  або його  смерті,  а  також  у  разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського,  селищного,  міського  голови здійснює секретар відповідної сільської,  селищної,  міської ради. Секретар сільської,  селищної,  міської  ради  тимчасово  здійснює зазначені   повноваження   з   моменту   дострокового   припинення повноважень сільського,  селищного,  міського голови і до  моменту початку   повноважень   сільського,  селищного,  міського  голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону,  або до дня відкриття  першої сесії відповідної сільської,  селищної,  міської ради, обраної на чергових місцевих виборах.

3. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені  достроково  у  випадках,  передбачених статтею 79 цього Закону, що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як  на  п’ятнадцятий  день  після  звільнення  з посади або смерті сільського,  селищного,  міського  голови  особа,  яка  на цей час відповідно  до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського   голови,   звертається   до  Верховної  Ради  України  з клопотанням  щодо  призначення  позачергових  виборів  сільського, селищного, міського голови.

4. Сільський, селищний, міський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом  повноважень органів  виконавчої  влади  на  відповідній території,  додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
2) організує  в  межах,  визначених   цим   Законом,   роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;
3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;
4) вносить  на  розгляд  ради  пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;
5)  вносить  на  розгляд  ради  пропозиції  про  кількісний і персональний  склад виконавчого комітету відповідної ради;
6)   вносить   на  розгляд  ради  пропозиції  щодо  структури виконавчих  органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом  Міністрів  України;
7) здійснює  керівництво  апаратом  ради  та  її  виконавчого комітету;
8) скликає  сесії ради,  вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;
9) забезпечує  підготовку  на  розгляд  ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших  питань самоврядування,  місцевого бюджету та звіту про його виконання,  рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює  затверджені  радою  програми,  бюджет  та звіти про їх виконання;
10) призначає  на  посади  та  звільняє  з  посад  керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ  та  організацій,  що  належать  до  комунальної власності відповідних  територіальних  громад,  крім  керівників дошкільних, загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних  закладів;
11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
12) забезпечує  виконання   рішень   місцевого   референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;
13)  є  розпорядником бюджетних  коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;
14) представляє територіальну громаду,  раду та її виконавчий комітет  у  відносинах  з  державними  органами,  іншими  органами місцевого самоврядування,  об’єднаннями громадян,  підприємствами, установами  та  організаціями  незалежно   від   форм   власності, громадянами,  а  також  у  міжнародних  відносинах  відповідно  до законодавства;
15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів  місцевого  самоврядування,  місцевих  органів  виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади,  а також повноваження ради та  її органів;
16) укладає від імені  територіальної  громади,  ради  та  її виконавчого  комітету  договори  відповідно до законодавства,  а з питань,  віднесених до виключної компетенції  ради,  подає  їх  на затвердження відповідної ради;
17) веде особистий прийом громадян;
18) забезпечує    на    відповідній    території   додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;
18-1)   бере   участь  у  здійсненні  державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності в  межах  та  у  спосіб, встановлені  Законом  України  “Про  засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності”
19) здійснює   інші  повноваження  місцевого  самоврядування, визначені цим та  іншими  законами,  якщо  вони  не  віднесені  до виключних  повноважень  ради  або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;
20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

5. Сільський,   селищний,  міський  голова  несе  персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

6. При здійсненні наданих повноважень  сільський,  селищний, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед відповідною радою, а  з  питань  здійснення  виконавчими  органами  ради  повноважень органів  виконавчої  влади  –  також  підконтрольним   відповідним органам  виконавчої  влади.  Сільський,  селищний,  міський голова щорічно  звітує  відповідно  сільській, селищній, міській раді про здійснення  державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради.

7. Сільський, селищний,  міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу  перед  територіальною  громадою  на відкритій  зустрічі  з  громадянами.  На  вимогу не менше половини депутатів відповідної ради  сільський,  селищний,  міський  голова зобов’язаний   прозвітувати  перед  радою  про  роботу  виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.