Нормативна база

Конституція України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Закон України «Про звернення громадян»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text

Указ Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/109/2008#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №858 «Про затвердження класифікатора звернень громадян»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-2008-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF#Text